- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

XLII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Gospodarzem przedsięwzięcia organizowanego przy współudziale Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, był Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie. W rywalizacji wzięli udział najlepsi z najlepszych – stu dziewięciu zawodników z całego kraju, uczniów szkól pnadgimnazjalnych, zwycięzców pierwszego etapu konkursu (przeprowadzonego na AGH), którzy walczyli o tytuł laureata w sześciu kategoriach tematycznych: mechatronicznej, elektrycznej, elektronicznej, elektroniki i informatyki medycznej, informatycznej i teleinformatycznej. Wzorem poprzednich olimpiad do placówki przy ul. Prusa w Częstochowie przybyli również opiekunowie młodzieży oraz przedstawiciele różnych firm, zwłaszcza edukacyjnych, liczących się w branżach wymienionych powyżej.
Przystępujący do drugiego etapu rywalizacji (w Częstochowie) musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi, wykonując dwa ćwiczenia laboratoryjno – projektowe, a ci, którzy przeszli go pomyślnie, imponowali wiedzą, odpowiadając w trakcie otwartych finałów przed Komisją Konkursową (złożoną ze specjalistów w danej dziedzinie) na wylosowane pytanie.
Warto podkreślić, że gra toczyła się o wysoką stawkę, ponieważ laureaci i finaliści olimpiady uzyskali prawo przyjęcia na I rok studiów na AGH w Krakowie z pominięciem warunków rekrutacji oraz zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tym bardziej cieszy fakt, że w gronie wyróżnionych znalazł się uczeń Zespołu Szkół im. B. Prusa, Michał Wrotnowski, który jako jedyny spośród reprezentantów częstochowskich placówek oświatowych, otrzymał indeks wyższej uczelni.

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć na stronie olimpiady pod linkiem: http://oowee.zsprus.czest.pl/

Michał Wrotnowski

Podziel się: