- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA

W Lourdes spotkali się burmistrzowie i merowie europejskich miast maryjnych, które w sumie obsługują około 20 milionów pielgrzymów i turystów z całego świata. Rozmowy dotyczyły celów dalszej współpracy.

W Lourdes spotkali się burmistrzowie i merowie europejskich miast maryjnych, które w sumie obsługują około 20 milionów pielgrzymów i turystów z całego świata. Rozmowy dotyczyły celów dalszej współpracy.

Z ramienia Częstochowy w spotkaniu wziął udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który postawił akcent na ekonomiczny wymiar projektu. Zaproponował zwiększenie promocji miast poprzez wykorzystanie technologii internetowych, między innymi social media. Wokół miast-sanktuariów istnieje duży rynek konsumencki, prezydent Matyjaszczyk wskazywał na potrzebę wykorzystania tego gospodarczego potencjału poprzez wspólne występowanie o dotacje unijne. Władze miast zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miast Maryjnych „Shrines of Europe” podpisały porozumienie o kontynuacji współpracy.

GAW

Podziel się: