Wicedyrektor WSS w Częstochowie dr Jolanta Majer wyróżniona nagrodą bł. Gerarda


Dr n. med. i n. o zdr. Jolanta Majer, Jarosław Luboński, Krzysztof Kuriata oraz dr hab. n. med. Łukasz Szarpak otrzymali nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda, patrona ratownictwa medycznego. Od lat w ten sposób zostają uhonorowane osoby zasłużone dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

 

13 października w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego wiceminister Waldemar Kraska uhonorował osoby zasłużone dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), wręczając nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda.

– W tym wyjątkowym dniu dla ratownictwa medycznego dziękujemy całemu środowisku za bardzo ciężką pracę – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – Jestem jednym z Was. Wiem jaka to jest ciężka praca, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy walczycie z epidemią koronawirusa. Ratujecie innym życie, ale także ryzykujcie, że Wy zostaniecie zakażeni. Dlatego tym bardziej chciałbym złożyć na Wasze ręce szczególne podziękowania dla wszystkich ratowników medycznych za pracę w tym trudnym czasie – dodał.

W 2020 roku laureatami w kategorii lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny zostali:

dr n. med. i n. o zdr. Jolanta Majer

Lekarz, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalista z zakresu medycyny ratunkowej, konsultant wojewódzki dla województwa śląskiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Od 2003 r. związana z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, od 2013 r. kierowała tam szpitalnym oddziałem ratunkowym, a od 2019 r. pełni obowiązki Dyrektora ds. Lecznictwa.

Równolegle od 2016 r. sprawuje funkcję konsultanta wojewódzkiego.

Jest członkiem wielu organizacji naukowych tj. Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Stowarzyszenia Pracy Socjalnej.

Pani Jolanta Majer z wielkim poświęceniem służy potrzebującym pacjentom. Od lat angażuje się również w organizację systemu ratownictwa na terenie województwa śląskiego. Jej wysiłki przyczyniły się m.in. do powstania centrum urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NPM Częstochowie.

Swoją postawą i zaangażowaniem buduje pozytywny wizerunek systemu ratownictwa medycznego.

Jarosław Luboński

Lekarz koordynator Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Od wielu lat zaangażowany w pozyskiwanie dla pogotowia niezbędnego sprzętu służącego ratowaniu życia ludzkiego, ale też środków umożliwiających pracownikom uczestnictwo w konferencjach, w tym międzynarodowych, mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym, kursach i szkoleniach członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych. Rozpropagował ideę nieodpłatnych szkoleń dla wszystkich pracowników, które organizował w wolnym czasie, angażując do tego wykładowców i instruktorów z różnych dziedzin niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wpłyną na bezpieczeństwo i jakość pracy ratowników medycznych.

Zwłaszcza ostatnio w czasie epidemii koronawirusa widać szczególne zaangażowanie pana Jarosława Lubońskiego przy wdrażaniu procedur związanych z zabezpieczeniem zespołów ratownictwa medycznego, dbaniem o to, by każdy członek zespołu wyposażony był w środki ochrony indywidualnej, miał zapewnione wsparcie psychologiczne, co w rezultacie przyczyniło się do utrzymania bardzo wysokiej frekwencji wśród pracowników PR Legnica.

Zaangażowany w działalność charytatywną. Wciąż inspiruje do twórczej pracy na rzecz pogotowia, wyjątkowego zaangażowania w pracę z pacjentem oraz wykorzystywania możliwości do podnoszenia umiejętności i kompetencji.

Natomiast w kategorii osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne nagrody otrzymali:

Krzysztof Kuriata

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Zaangażowany jest w poprawę funkcjonowania systemu PRM na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, czynnie uczestniczy we wdrażaniu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Odpowiadaza opracowanie koncepcji i budowę systemu łączności radiowej na potrzeby województwa, opracowanie i wdrożenie aplikacji Deaf Help umożliwiającej wezwanie pomocy za pośrednictwem numeru alarmowego 112 przez osoby głuche.

Prowadzi również zespół doradczy wojewody, który zajmuje się problemami występującymi w systemie PRM oraz w codziennej pracy ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałach ratunkowych. Bierze czynny udział w łagodzeniu napięć środowiska ratowników medycznych. Sprawuje stały nadzór nad pracą wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Dba o podnoszenie jakości udzielanych świadczeń w systemie PRM.

dr hab. n. med. Łukasz Szarpak

prof. UM MSC Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof, Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, biegły sądowy w zakresie medycyny ratunkowej.

Zaangażowany w prowadzenie badań naukowych w zakresie ratownictwa medycznego oraz podejmowanie działań służących poprawie skuteczności pracy personelu medycznego w przypadku różnych zagrożeń.

Zajmuje się głównie poprawą skuteczności i jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci, zaawansowanymi metodami zabezpieczania dróg oddechowych, poprawą jakości i nowymi technikami uciskania klatki piersiowej, nowoczesnymi metodami zabezpieczania dostępów donaczyniowych, zastosowaniem klinicznym nowych metod w praktyce zespołów ratownictwa medycznego, hipotermią terapeutyczną oraz przeciwdziałaniem COVID-19.

Jeden autorem wielu publikacji dotyczących ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej oraz anestezjologii w Europie i na świecie. Jest także promotorem przewodów doktorskich z zakresu ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej, co stanowi cenny wkład w rozwój kadry naukowej, zwłaszcza wśród ratowników medycznych oraz lekarzy zajmujących się problematyką ratownictwa medycznego.

Nagroda im. Bł. Gerarda

13 października został ustanowiony Dniem Ratownictwa Medycznego na mocy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W ramach jego obchodów, w dowód uznaniu zasług dla rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, od 2009 r. wręczane są nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda, patrona ratownictwa medycznego.

Bł. Gerard jest to szczególna postać w historii ratownictwa medycznego. Działając w Jerozolimie od roku 1036, poświęcił się tworzeniu wspólnoty rycerskiej, która zaangażowała się w niesienie pomocy pielgrzymom i kupcom zmierzającym z Europy przez Cezareę do Jerozolimy. Wielokrotne napady oraz trudy drogi powodowały u wędrujących zranienia lub choroby. Rycerze ze wspólnoty bł. Gerarda, nazwanej później Rycerzami Szpitala św. Jana z Jerozolimy, budowali wzdłuż szlaku hospicja, które były pierwszymi stacjami ratownictwa medycznego w świecie zachodnim.

Ponadto sylwetka Krzyża Maltańskiego, zwanego też Krzyżem Szpitalników św. Jana jest wpisana  w symbolikę ratownictwa na całym świecie. Do dzisiaj tym krzyżem posługuje się ratownictwo morskie oraz ratownictwo medyczne w wielu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Zasługi bł. Gerarda są ogromne, gdyż na fundamencie owoców jego pracy wykształciło się ratownictwo medyczne i opieka szpitalna świata zachodniego.

na podstawie https://www.gov.pl/web/zdrowie/

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *