- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Uniwersytet zainaugurował nowy rok akademicki – 2020/2021

6 października 2020 roku odbyła się 50. Inauguracja Nowego Roku Akademickiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Społeczność związana z Uniwersytetem rozpoczęła świętowanie jubileuszu 50-lecia powstania Uczelni, którego rocznica przypadnie w lipcu 2021 roku.

 

Inauguracja wyjątkowa, bo przebiegająca w dobie pandemii COVID-19, odbyła się po raz pierwszy z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i tylko w wąskim gronie osób. W uroczystości uczestniczyli: władze Uczelni, członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni, dziekani, reprezentanci studentów i doktorantów. Wydarzenie było transmitowana poprzez stronę Uniwersytetu, a także media społecznościowe, co umożliwiło uczestnictwo w niej wszystkim gościom, pracownikom, studentom, doktorantom oraz przyjaciołom Uczelni.

Jak na otwarcie jubileuszu przystało, w swym wystąpieniu inauguracyjnym, JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska rekapitulując osiągnięcia minionego roku akademickiego, sporo miejsca poświeciła przeszłości. Nawiązała do powstania Uczelni, pierwszych lat jej istnienia oraz rozwoju na przestrzeni pięciu dekad.

Najważniejszym punktem była immatrykulacja studentów i doktorantów reprezentujących wszystkie Wydziały. Nadany został tytuł PRIMUS IN UNIVERSITATE. W tym roku otrzymała go studentka Dominika Blachlińska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych). Nagroda jest przyznawana za wyróżniające wyniki w nauce w minionym roku akademickim.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Konstytucja RP z 1997 r. po 23 latach. Co nam zostało z tych lat?” wygłosił go prof. dr hab. Marian Grzybowski (pracownik Wydziału Prawa i Ekonomii).

Społeczność akademicka otrzymała liczne listy gratulacyjne. Wśród nich znalazł się list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który został odczytany.

Nie zabrakło innych akcentów jubileuszowych. W trakcie uroczystości zebrani w auli „Auditorium Maximum” wysłuchali specjalnie przygotowanej na 50-lecia fanfary – „Fanfara jubileuszowa brevis na 3 trąbki, kotły i tubę; z okazji 50-lecia UJD”. Kompozytorem jest dr hab. Lesław Podolski, prof. UJD (z Katedry Muzyki Wydziału Sztuki).

Kolejnym ważnym elementem nawiązującym do Jubileuszu był film przypominający najważniejsze wydarzenia w liczącej już pół wieku historii Uczelni opowiedziany przez jej absolwenta i pracownika dr. hab. Jarosława Jagiełę, prof. UJD (pracownik Wydziału Nauk Społecznych). Słowo o rozpoczynającym się Jubileuszu przedstawiała w nim JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Pani Rektor przybliżyła jednocześnie cele, które pragnie w najbliższych latach realizować społeczność akademicka.

Na koniec uroczystości nie zabrakło życzeń kierowanych zarówno do pracowników, studentów, doktorantów, jak również do absolwentów i przyjaciół Uczelni, które do zgromadzonych w auli jak też przed ekranami, skierowała JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

Warto dodać, że rozpoczynającemu się Jubileuszowi towarzyszy m.in. specjalnie przygotowana strona internetowa: www.50latujd.edu.pl
Dzięki niej można zapoznać się z historią Uczelni, poznać najważniejsze wydarzenia z jej przeszłości oraz śledzić zaplanowane na najbliższe wydarzenia z nim związane. Opracowane zostało również wydawnictwo, które można pobrać ze strony. Osoby odpowiedzialne za Jubileusz podkreślają, że warto ją przeglądać przez cały okres Jubileuszu, bo dzięki niej będzie można czerpać informacje nt. bieżących wydarzeń, a także tych, które już się zakończyły.

Przemówienie inauguracyjne JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej znajduje się pod linkiem: tutaj

 

Nowy rok 2020/2021

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczyna rok akademicki 2020/2021 z ponad 50 kierunkami studiów (w ramach 6 Wydziałów). Wśród nich znajdują się zupełnie nowe kierunki:

– poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna – studia II stopnia
– pedagogika międzykulturowa z mediacją – studia I stopnia
– pedagogika specjalna – studia 5-letnie magisterskie
– inżynieria multimediów – nowa specjalność: film i montaż obrazu filmowego

W tegorocznej rekrutacji dużym powodzeniem wśród kandydatów cieszyły się kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia prawo, administracja, język angielski, dietetyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa.

Łącznie nowy rok akademicki 2020/2021 zainauguruje ponad 5 tys. studentów i doktorantów (na studiach I i II stopnia, studiów inżynierskich oraz jednolitych studiów magisterskich, w trybach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

W tym na pierwszym roku (studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich – w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) zrekrutowało się blisko 2500 osób.

Grono nauczycieli akademickich stanowi blisko 470 osób. Wśród nich znajduje się  blisko 170 samodzielnych pracowników naukowo-akademickich.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z uwagi na pandemię COVID-19, zajęcia na Uczelni odbywają się w trybie hybrydowym. Zajęcia niewymagające zaangażowania typu: laboratoria, programy, pracownie, aparatura pomiarowa będą odbywać się w formie zdalnej czyli z zaangażowaniem internetu.

Natomiast, te które wymagające zaangażowanie infrastruktury Uczelni są realizowane w odpowiednio zaplanowane dni. W ten sposób ograniczone będą kontakty studentów i wykładowców oraz ich dojazdy na Uniwersytet.

Z początkiem roku, zajęcia dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich zaplanowano w październiku 2020 roku w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, tak by studenci poznali zasady studiowania na Uniwersytecie.

 

Autor Marek Makowski

Podziel się: