Trzeba pamiętać. Pamięć to tożsamość

Mocno i dobitnie wybrzmiało na Jasnej Górze wołanie Kresowian o należytą pamięć o ludobójstwie na Wołyniu, dokonanego w 1943 roku pod wodzą Bandery przez nacjonalistów ukraińskich. 2 lipca 2023 roku, w 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej, miał miejsce 29. Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian, podczas którego złożono wotum – replikę „Pomnika wołyńskiego” z napisem: ,,Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami”.