- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

STUDIA DUALNE W CZĘSTOCHOWIE. Nowy, atrakcyjny kierunek na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym

Od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie uruchomiony zostanie nowy, licencjacki kierunek studiów dualnych pod nazwą „Język niemiecki w obrocie gospodarczym” (trzyletnie studia dualne o profilu praktycznym). Nabór już trwa i zakończy się 17 lipca 2018 roku.

– To kierunek, który zapewni studentom doskonałe przygotowanie zawodowe. Na jego otwarcie otrzymaliśmy blisko 630 tys. zł dofinansowania. Nasz wniosek Komisja Oceny Projektów sklasyfikowała na 16. pozycji, co świadczy o bardzo dobrej jakości projektu. Do rozpatrzenia były 84 wnioski, z czego 69 uzyskało ocenę pozytywną, a 15 uzyskało ocenę negatywną – mówiła podczas konferencji prasowej rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.
O nowym kierunku opowiedzieli jego twórcy: pracownicy Instytutu Filologii Obcych dr Małgorzata Niemiec-Knaś i dr Andrzej Skwara. – Studia dualne, czyli połączenie nauki z płatnymi stażami zawodowym, są nowością dla Uniwersytetów. Naszym celem jest podniesienie szans naszych studentów z Instytutu Filologii Obcych na wejście na regionalny rynek pracy. Zapraszamy szczególnie osoby zdeterminowane, które faktycznie chcą nauczyć się języka niemieckiego w praktycznym, gospodarczym wymiarze. Naukę będziemy realizować przy współpracy z Centrum Obsługi Finansowej ZF TRW, gdzie studenci będą mieli staże zawodowe. Płatne staże są zapewnione dla 18 studentów, ale na kierunek będziemy mogli przyjąć dodatkowo cztery osoby, które będą chciały studiować bez płatnego stażu – mówi dr Małgorzata Niemiec-Knaś.
Nauka na kierunku „Język niemiecki w obrocie gospodarczym” rozpocznie się 1 października i potrwa trzy lata, do września 2021 roku. Studenci będą uczyć się języka niemieckiego biznesu, języka angielskiego biznesu, rachunkowości i kompetencji społecznych. Przez ten czas studenci będą uczyć się języka niemieckiego biznesu, języka angielskiego biznesu, rachunkowości i kompetencji społecznych. W każdym roku przez trzy miesiące studenci będą odbywać płatny staż, otrzymując wynagrodzenie w wysokości najniższej pensji krajowej, czyli 2200 zł brutto – dodał dr Andrzej Skwara.
Przedstawicielka Firmy ZF TRW Magdalena Bujak podkreśliła, że jest ogromne zapotrzebowania na pracowników z umiejętnościami posługiwania się branżowym językiem niemieckim. – Baza firmy jest w Niemczech, ale finanse są prowadzone na miejscu w Częstochowie i tu potrzebujemy pracowników z dobrą znajomością języka niemieckiego, którzy nawiążą zawodowy kontakt pracownikami w Niemczech. Z dlatego z ochotą przystąpiliśmy do współpracy z Uniwersytetem Jana Długosza – stwierdziła Magdalena Bujak.
UG

JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM
Perspektywy zawodowe:
Uzyskane kompetencje po ukończeniu studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym, przygotowują do podjęcia pracy zawodowej:
• w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży usług wspólnych – w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych
• specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowanym kierunkiem.
Kierunek Język niemiecki w obrocie gospodarczym wpisuje się w misję i strategię rozwoju Uczelni oraz Wydziału. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie realizuje model nowoczesnej jednostki akademickiej, uwzględniającej różnorodne kierunki badań i studiów, odpowiadającej na zapotrzebowanie oraz oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego i podejmującej wyzwania stojące przed współczesnym szkolnictwem wyższym. W misję Uczelni wpisane jest prowadzenie kształcenia praktycznego, rozwijającego się w zgodzie z aspiracjami i dążeniami miasta, regionu i kraju, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym uzyskuje tytuł zawodowy licencjata (kwalifikacje I stopnia).
Uzyskane kompetencje po ukończeniu studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym, przygotowują do podjęcia pracy zawodowej:
• w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży usług wspólnych – w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych
• specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową
Oferta studiów I stopnia na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym skierowana jest do absolwentów szkół średnich posiadających dyplom maturalny, osób potrafiących pracować kreatywnie, w zespole, gotowych do udziału w projektach edukacyjnych, osób odpowiedzialnych, potrafiących wywiązać się z podjętych zobowiązań w zakresie zdobywania nowych kompetencji oraz realizowania staży w przedsiębiorstwie.
Niektóre przedmioty na kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym:
1. Praktyczna nauka języka niemieckiego w biznesie
2. Język niemiecki w biurze
3. Język niemiecki w negocjacji komunikacji
4. Regionalne odmiany języka niemieckiego

UG

Podziel się: