- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

STRAŻ MIEJSKA W LICZBACH

Dzięki miejskiemu monitoringowi w 2018 roku ujawniono ponad 2 tysiące zdarzeń, które wymagała interwencji m.in. Straży Miejskiej.

W 2018 roku pracownicy cywilni Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie miasta 2051 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. 1612 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe zajścia wymagały działań: Policji (212), Pogotowia Ratunkowego (196), Państwowej Straży Pożarnej (27), Straży Ochrony Kolei (4).

Ujawnione przypadki dotyczyły najczęściej: osób leżących w miejscu publicznym (1165), zakłóceń spokoju i porządku publicznego (167), zdarzeń w ruchu drogowym (158), awarii infrastruktury (128), zdarzeń związanych z kradzieżą lub niszczeniem mienia (92), zdarzeń związanych z przemocą fizyczną – bójki lub pobicia (25), spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych (23), nielegalnego umieszczenia plakatów (23) oraz innych zdarzeń (253).

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system miejskiego monitoringu miasta wykorzystano w 2018 roku 568 razy. Posłużył on jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez lokalne jednostki Policji (549) oraz Straż Miejską (19).

Pod koniec ubiegłego roku w rejonie ulicy Orkana zainstalowano 4 nowe punkty kamerowe. Obecnie miejski monitoring liczy 88 kamer, a w planach są kolejne (Promenada Śródmiejska).

r

Podziel się: