- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Sterylizacja zwierzaków

1 kwietnia ruszył program sterylizacji i kastracji psów i kotów mających właścicieli. Aby z niego skorzystać, opiekunowie zwierzaków wypełniają zgłoszenie, a po jego pozytywnej weryfikacji otrzymują skierowanie do lecznicy ustalonej przez miasto dla danej dzielnicy.

Program obejmuje całą Częstochowę, a rozliczanie funduszy na jego cel będzie się odbywało dla każdej z 20 dzielnic oddzielnie. Pula środków finansowych na każdą dzielnicę wynosi 5100 zł. Dla 13 dzielnic finansowanie odbywa się ze środków budżetu obywatelskiego; dla pozostałych 7 dzielnic – ze środków budżetu miasta, którymi dysponuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta.

Zwierzę musi posiadać książeczkę zdrowia oraz mieć ukończone 6 miesięcy. W przypadku psów wymagane jest ponadto zaświadczenie o ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

O zabiegu sterylizacji/kastracji decydują lekarze weterynarii z 7 lecznic wybranych i ustalonych przez miasto dla danej dzielnicy. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest zapoznać się z zasadami programu i wypełnić stosowne zgłoszenie. Po pozytywnej weryfikacji otrzymuje skierowanie do wybranej lecznicy dla zwierząt celem umówienia się na zabieg.

Treść zasad oraz zgłoszenia (wnioski) zamieszczone są na stronie czestochowa.pl w zakładce Miasto – Środowisko, pod hasłem „sterylizacja zwierząt właścicielskich”.

Ponadto druki zasad programu sterylizacji i kastracji psów oraz kotów posiadających właścicieli oraz druki zgłoszenia do udziału w programie będą do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Z kolei szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM w pokoju nr 215, na II piętrze Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13, tel. (34) 370 74 16.

Zadanie określone jest w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2019 rok”, przyjętym przez Radę Miasta Częstochowy.

r

Podziel się: