STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI / PRYMAS POLSKI – WIELKI CZŁOWIEK I KAPŁAN


Postać Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego żyje w świadomości i sercach Polaków, choć od Jego śmierci minęło już trzydzieści dziewięć lat. Był wielkim kapłanem, niezłomnym Pasterzem, obrońcą praw człowieka i Ojczyzny, duchowym przewodnikiem milionów wiernych. Realizował kapłaństwo w sposób prawdziwy. Zawsze kierował się sercem, dobrocią i miłością. Kochał i rozumiał ludzi. Niestrudzenie umacniał nas w wierze i patriotyzmie. Jego praca dla dobra Narodu była podejmowana oraz realizowana w czasach skomplikowanych przemian politycznych i społecznych w naszym kraju. Był człowiekiem odwagi i nadziei.

 

Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że

w trudnym okresie naszych dziejów,

po drugiej wojnie światowej,

na przełomie

pierwszego i drugiego tysiąclecia, dała nam

tego Prymasa, tego męża Bożego, tego

miłośnika Jasnogórskiej Bogarodzicy, tego

nieustraszonego sługę Kościoła i Ojczyzny.

św. Jan Paweł II

 

Postać Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego żyje w świadomości i sercach Polaków, choć od Jego śmierci minęło już trzydzieści dziewięć lat. Był wielkim kapłanem, niezłomnym Pasterzem, obrońcą praw człowieka i Ojczyzny, duchowym przewodnikiem milionów wiernych. Realizował kapłaństwo w sposób prawdziwy. Zawsze kierował się sercem, dobrocią i miłością. Kochał i rozumiał ludzi. Niestrudzenie umacniał nas w wierze i patriotyzmie. Jego praca dla dobra Narodu była podejmowana oraz realizowana w czasach skomplikowanych przemian politycznych i społecznych w naszym kraju. Był człowiekiem odwagi i nadziei.

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego trwał trzydzieści lat. Rozpoczął się

20 maja 1989 roku. 3 października 2019 roku papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa Polski. Ta ważna i wzniosła uroczystość, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, została bezterminowo zawieszona z powodu panującej pandemii.

Warto w dzisiejszej dobie powrócić do myśli, wyznań i prawd głoszonych przez tego niezwykłego kapłana. Niech to, czego uczył nas przez kilkadziesiąt lat, pomaga nam w życiu rodzinnym, religijnym i zawodowym.

 

MAKSYMY ŻYCIOWE SŁUGI BOŻEGO

STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI

Rodzina jest największą siłą narodu i największą gwarantką bytu narodowego. Bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny nie masz narodu!

Jeśli kto chce pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem narodu, musi pracować przede wszystkim nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny.

„Obrona Jasnej Góry” dziś – to obrona chrześcijańskiego ducha Narodu, to obrona kultury rodzimej, obrona jedności serc ludzkich – w Bożym Sercu, to obrona swobodnego oddechu człowieka, który chce bardziej wierzyć Bogu niż ludziom, a ludziom – po Bożemu.

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.

„JASNOGÓRSKI PRYMAS”

 

Prymas Wyszyński od najmłodszych lat bardzo mocno związany był z Matką Bożą Jasnogórską. Bliskość tę oraz miłość wyniósł z domu rodzinnego. Matkę Bożą Jasnogórską kochał całym swym sercem. Jej zawierzył siebie i wszystkie swe dzieła. Do Niej pielgrzymował przez całe życie, zwłaszcza w trudnych momentach pasterskiego posługiwania Kościołowi w Polsce i Narodowi – napisała Maria Okońska, bliska współpracownica kardynała.

W okresie prymasostwa kardynał Wyszyński wygłosił na Jasnej Górze setki przemówień, które na zawsze pozostaną ważnym przesłaniem dla wiernych. Przekształcił Częstochowę w duchową stolicę Narodu, wyznaczając jej w polskim Kościele rolę twierdzy, mającej zatrzymać zaprogramowaną przez komunistów ateizację. Jasna Góra była Jego ukochanym miejscem. W herbie biskupim i prymasowskim umieścił wizerunek Maryi Jasnogórskiej.14 lutego 1953 roku kardynał Wyszyński wypowiedział znamienne słowa: Wszystko postawiłem na Maryję.

 

WIZYTY PRYMASA NA JASNEJ GÓRZE

5 sierpnia 1924 – Na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawia Mszę świętą prymicyjną.

 

12 maja 1946 – W kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z rąk kardynała

Augusta Hlonda, Prymasa Polski otrzymuje sakrę biskupią. Współkonsekratorami byli ks. biskup Karol Radoński z Włocławka i ks. biskup Stanisław Czajka z Częstochowy.

 

22–24 maja 1946 – Na Jasnej Górze uczestniczy w obradach 1. Konferencji Episkopatu Polski.

 

17 lutego 1951 – W Częstochowie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny.

 

26 sierpnia 1956 – Na Jasnej Górze biskup Michał Klepacz, w imieniu i w łączności z przebywającym w więzieniu Księdzem Prymasem, z biskupami, duchowieństwem i rzeszą pielgrzymów z całej Polski, składa Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

 

3–4 maja 1966 – Przewodniczy na Jasnej Górze głównym uroczystościom milenijnym. Odczytuje list Ojca Świętego Pawła VI do Narodu Polskiego. Koronuje obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski.

 

12 maja 1969 – Otwiera i poświęca na Jasnej Górze nowy oddział Muzeum Jasnogórskiego –Arsenał.

 

15 sierpnia 1979 – Głosi słowo Boże – „Czas to miłość”.

 

1 lipca 1980 – Wydaje słowo pasterskie przed Ogólnopolską Pielgrzymką Kobiet na Jasną Górę.

Opracowała Barbara Szymańska

Foto: archiwum prywatne

 

PAMIĘĆ I WDZIĘCZNOŚĆ

 

 

Fot. 1. Kardynał Stefan Wyszyński. https://pl.wikipedia.org

 

 

 

Fot. 2. Jasnogórski pomnik Prymasa Stefana Wyszyńskiego przed wejściem do Sanktuarium. Odsłonięty został 26 sierpnia 1997 roku. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. kardynał Józef Glemp. Fundatorem pomnika był Czesław Sawko z Chicago.

 

 

Fot. 3. Sgrafitto znajdujące się w Wieczerniku, ukazuje postać Prymasa na tle pielgrzymów składających w 1956 roku Jasnogórskie Śluby Narodu. Poniższe Jego słowa, zamieszczone pod sgrafitto, nie straciły na aktualności: PO BOGU I MATCE NAJŚWIĘTSZEJ MIŁOŚĆ NALEŻY SIĘ OJCZYŹNIE, MOWIE, DZIEJOM I KULTURZE, Z KTÓREJ WYRASTAMY NA POLSKIEJ ZIEMI.

 

 

Fot. 4. U stóp Jasnej Góry położona jest ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

 

Źródła:

 

  1. Katolicka Agencja Informacyjna, 28 stycznia 2019.
  2. Okońska M. Związki kard. Wyszyńskiego z Jasną Górą. Niedziela 2003. nr 33.
  3. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901–1981). Praca zbiorowa pod red. S. Budzyńskiego i in. Warszawa 2000.
  4. Wyszyński S. Zapiski więzienne, Paryż 1982.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code