- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Sprawdź stan swoich płuc!

14 października – Polski Dzień Spirometrii

14 października br. będziemy obchodzić Polski Dzień Spirometrii. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia układu oddechowego oraz zwrócenie uwagi na rolę spirometrii, która jest bezcennym badaniem pozwalającym sprawdzić czy nasze płuca pracują prawidłowo.

Spirometria jest również niezastąpiona w rozpoznawaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Na POChP w Polsce cierpi 2,5 mln osób, ale mniej niż połowa, bo tylko około 1 miliona jest świadoma schorzenia i ma postawioną prawidłową diagnozę.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie POChP pozwala podjąć leczenie i spowolnić postęp tej poważnej choroby, która znacznie zwiększa ryzyko wielu innych schorzeń, jak choroba wieńcowa i zawał serca, nadciśnienie, udar mózgu, osteoporoza, cukrzyca oraz nowotwory złośliwe, w tym rak płuca. Cierpiące na POChP osoby żyją około 10-15 lat krócej od rówieśników. Dlatego warto wykrywać ją w początkowym stadium.

W związku z Dniem Spirometrii w licznych placówkach medycznych w całym kraju osoby chętne będą mogły bezpłatnie wykonać badanie spirometryczne.
Głównym organizatorem tej profilaktycznej kampanii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, współorganizatorem Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, a wspierają ją znaczące ośrodki medyczne, takie jak Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz środowisko naukowe skupione w Polskim Towarzystwie Alergologicznym. Ponadto, placówki służby zdrowia w całym kraju do angażowania się w bezpłatne badania spirometryczne były zachęcane przez kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia.

Listę ośrodków oferujących bezpłatną spirometrię 14 października można znaleźć na stronie www.astma-alergia-pochp.pl.

Materiał prasowy przygotowany przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia“ na Polski Dzień Spirometrii, październik 2011 r.

r

Podziel się: