- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Sprawdź czy zgłosiłeś członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Warto przed wakacyjnym wyjazdem upewnić się, czy członkowie naszej rodziny są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoba aktywna zawodowo, pracująca na etacie czy umowie zleceniu, jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego pracodawcę.

Tym samym nie ma problemu z dostępem do służby zdrowia i korzystaniem ze świadczeń medycznych. Co jednak robić, gdy ktoś nie pracuje bądź jest uczniem lub studentem? To nic trudnego. Wystarczy, że pracownik poinformuje swojego pracodawcę o niepracujących członkach najbliższej rodziny. Ten zaś zgłosi takie osoby w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego.
Których członków rodziny możemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego? Poza małżonkiem i dziećmi do 26 roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki) ubezpieczeniem, jako członkowie rodziny, mogą być też objęci tzw. wstępni, czyli matka
i ojciec, lub dziadkowie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy pamiętać, że ubezpieczenie członków rodziny pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Wcześniej jednak ubezpieczony już pracownik musi poinformować pracodawcę o każdym z jego rodziny, kto powinien podlegać ubezpieczeniu, a nie ma do niego żadnego innego tytułu (nie jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, emerytem…)
Trzeba też wiedzieć, że członek rodziny traci ten status z powodu nabycia przez siebie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli np. nasz syn student choćby na miesiąc podjął pracę, a potem ją zakończył, to musimy pamiętać o tym, aby najpierw zgłosić jego wyrejestrowanie, a potem z kolei ponowne zarejestrowanie jako członka rodziny.
Warto podkreślić, że zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego rodziny pracownika nie wiąże się z koniecznością opłacania wyższej składki. Niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny wynosi ona 9 proc. podstawy wymiaru.
Aby upewnić się, czy dokonaliśmy wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem naszych bliskich, najlepiej zapytać pracodawcę. Osoby, które mają profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą sprawdzić to samodzielnie – przez internet. Jak założyć taki profil? Na stronie www.zus.pl musimy skorzystać z opcji „Zarejestruj profil”. Podczas elektronicznej rejestracji podajemy swoje dane, adres poczty mailowej oraz wymyślone przez siebie indywidualne hasło dostępu. Następnie – po wysłaniu elektronicznego wniosku do ZUS – mamy 7 dni na wizytę w dowolnej jednostce ZUS i potwierdzenie swojej tożsamości (konieczny będzie dowód osobisty albo paszport). Osoby, które mają podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), mogą z niego skorzystać podczas rejestracji i same „zaufać sobie” profil PUE.

R

Podziel się: