- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Sprawdź czy zgłosiłeś członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Tym samym nie ma problemu z dostępem do służby zdrowia i korzystaniem ze świadczeń medycznych. Co jednak robić, gdy ktoś nie pracuje bądź jest uczniem lub studentem? To nic trudnego. Wystarczy, że pracownik poinformuje swojego pracodawcę o niepracujących członkach najbliższej rodziny. Ten zaś zgłosi takie osoby w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego.
Których członków rodziny możemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego? Poza małżonkiem i dziećmi do 26 roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki) ubezpieczeniem, jako członkowie rodziny, mogą być też objęci tzw. wstępni, czyli matka
i ojciec, lub dziadkowie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy pamiętać, że ubezpieczenie członków rodziny pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Wcześniej jednak ubezpieczony już pracownik musi poinformować pracodawcę o każdym z jego rodziny, kto powinien podlegać ubezpieczeniu, a nie ma do niego żadnego innego tytułu (nie jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, emerytem…)
Trzeba też wiedzieć, że członek rodziny traci ten status z powodu nabycia przez siebie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli np. nasz syn student choćby na miesiąc podjął pracę, a potem ją zakończył, to musimy pamiętać o tym, aby najpierw zgłosić jego wyrejestrowanie, a potem z kolei ponowne zarejestrowanie jako członka rodziny.
Warto podkreślić, że zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego rodziny pracownika nie wiąże się z koniecznością opłacania wyższej składki. Niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny wynosi ona 9 proc. podstawy wymiaru.
Aby upewnić się, czy dokonaliśmy wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem naszych bliskich, najlepiej zapytać pracodawcę. Osoby, które mają profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą sprawdzić to samodzielnie – przez internet. Jak założyć taki profil? Na stronie www.zus.pl musimy skorzystać z opcji „Zarejestruj profil”. Podczas elektronicznej rejestracji podajemy swoje dane, adres poczty mailowej oraz wymyślone przez siebie indywidualne hasło dostępu. Następnie – po wysłaniu elektronicznego wniosku do ZUS – mamy 7 dni na wizytę w dowolnej jednostce ZUS i potwierdzenie swojej tożsamości (konieczny będzie dowód osobisty albo paszport). Osoby, które mają podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), mogą z niego skorzystać podczas rejestracji i same „zaufać sobie” profil PUE.

R

Podziel się: