ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI


Redakcja „Gazety Częstochowskiej” otrzymała informacje zaprzeczające dotychczasowym ustaleniom w sprawie przyczyn śmierci rodziny Sowów. Informujemy, że w sprawie  wydarzeń nocy z 1 na 2 września 1943 roku w miejscowości Wierzchowisko śledztwo prowadziła nieistniejąca już Główna Komisja Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Pokłosiem tych badań były publikacje pracownika tej instytucji, prokuratora Jana Pietrzykowskiego pt: „Hitlerowcy w powiecie częstochowskim”, wydanej w 1972 roku i „Cień swastyki pod Jasną Górą. Częstochowa w okresie hitlerowskiej okupacji 1939–1945”, wydanej w 1985 roku. Poza tymi książkami szerszej opinii publicznej w okresie PRL nie były znane te informacje. Dopiero badania Instytutu Pileckiego w ramach akcji „Zawołani po imieniu” opartych na szerokiej kwerendzie materiałów archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej, instytucji, która jest następcą Głównej Komisji Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zarówno w Katowicach, jak i w Warszawie poszerzyły pogląd i wiedzę na ten temat. Czytelników chcących poznać materiały archiwalne i dorobek badań prosimy o kontakt z wyżej wymienionymi instytucjami. Równolegle z poszukiwaniami źródeł pisanych, pracownicy Instytutu Pileckiego przeprowadzili badania w miejscowości Wierzchowisko, prowadząc rozmowy i wywiady z osobami mającymi wiedzę na ten temat. Owocem tych starań było ufundowanie w miejscowości Wierzchowisko obelisku z tablicą, jednego z 17, upamiętniających osoby pomagające Żydom w czasie II wojny światowej na okupowanych przez Niemców terenach polskich. Można w skrócie powiedzieć, że 17 kamieni nie kłamie i świadczy o naszej pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *