Seminarium o wyzwaniach usług społecznych we współczesnej rzeczywistości


W Auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się dziś seminarium naukowe pn. ,,Ziemia Częstochowska Strategie i Kierunki Rozwoju Lokalnych Społeczności – Usługi Społeczne Jako Wyzwanie”.

Seminarium zorganizowali: Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire, Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Gościem specjalnym Seminarium był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, który przyjechał na zaproszenie senatora Ryszarda Majera i wygłosił wykład inauguracyjny na temat pracy socjalnej w przyszłości i nowych regulacjach unijnych.
Przybyłych gości przywitali Jej Magnificencja Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Senator dr Ryszard Majer. W imieniu wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza głos zabrał doradca Bartosz Półrolnik.
Podczas Seminarium dr Mariola Mirowska, Prof. UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami zaprezentowała rozwój usług społecznych w środowisku akademickim. Następnie wójt gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk zaprezentowała rozwój usług społecznych w swojej gminie, podając przykłady pomocy i rozwoju pracy socjalnej. Na zakończenie Marta Goldsztajn – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, wiceprezes Fundacji Oczami Brata zaprezentowała rozwój usług społecznych przez organizację pozarządowe oraz przybliżyła dalsze plany Fundacji Oczami Brata na terenie miasta Częstochowy.
fot. Bartosz Półrolnik
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.