- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Rząd dofinansowuje budowę dróg

Ponad 31 mln zł otrzymają gminy z regionu północnego na budowę i przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Informacje o przyznanych kwotach przekazał podczas wideokonferencji samorządowcom wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

22 kwietnia 2020 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podczas wideokonferencji z włodarzami z regionu północnego wicewojewoda Robert Magdziarz poinformował o dofinansowaniu na budowę i przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Środki trafią do miast: Częstochowy, Koniecpola, Zawiercia, Ogrodzieńca, Krzepic, Kłobucka, Lublińca, powiatów Myszkowskiego i Zawierciańskiego oraz do gmin: Mstów, Janów, Rędziny, Poczesna, Panki, Przystajń, Opatów, Miedźno, Kochanowice, Boronów, Herby, Niegowa.

„Jak podkreślił premier Mateusz #Morawiecki, Fundusz Dróg Samorządowych to wielki program modernizacyjny, który będzie służył aktywizacji gospodarczej. Chcemy przeznaczyć dodatkowe środki na drogi samorządowe i przekazać impuls rozwojowy dla samorządów oraz dla małych i średnich firm.”

#FunduszDrógSamorządowych #FDS #Śląskie

Podziel się: