- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie.

Członkami Rady zostały: Elżbieta Markowska (zgłoszona przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki), Barbara Łukasik (zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski w Częstochowie), Iwona Ciesielska (zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Częstochowie), Anna Maria Zalewska (zgłoszona przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa) i Jolanta Sulema (zgłoszona przez Prezydenta Częstochowy).
Nominacje w imieniu prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka wręczył dyrektor generalny UM Paweł Klimek. Kadencja rady trwa 4 lata. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

R

Podziel się: