Przemiany w rolnictwie europejskim a rola samorządu rolniczego


Przemiany w rolnictwie europejskim a rola samorządu rolniczego pod honornym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Program seminarium pt.

26 listopada 2018 roku, godz. 10:00
Konsulat Generalny Węgier w Krakowie ul. Lubicz 17 H
oficjalne otwarcie seminarium (przemówienia oraz przywitanie zaproszonych gości)
Przemówienia
 Konsul Generalnej Węgier dr hab. Adrienne Körmendy
 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego
 Senatora RP Zbigniewa Cichonia
 Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga
Seminarium towarzyszy otwarcie wystawy malarskiej pt.
Świat pędzlem malowany autorstwa Aśki Mendys-Gatti
Prowadzenie części seminaryjnej – Ryszard Czaicki, Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej
 Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. dra hab. inż. Włodzimierza
Sadego
 Wystąpienie delegacji rumuńskiej
 Wystąpienie delegacji węgierskiej
 Wystąpienie Dyrektora ARIMR Oddział Małopolski – Pana Adama Ślusarczyka
 Wystąpienie Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Czaickiego
 Wystąpienie Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Krakowie
 Wystąpienie mgr Eweliny Dziewońskiej-Chudy, Prezes Oddziału Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków w Częstochowie pt. Dr Aleksander hr. Szembek –
pierwszy prezes Izb Rolniczych w Polsce
 Wystąpienie dr Anny Wiśniewskiej – attaché ekonomicznego, Biura Radcy
Handlowego Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie
Dyskusja i pytania
Czas wystąpień: 15 minut
Organizatorzy:
 Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
Władysław Ryszard Szeląg
 Konsul Generalna Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy
Współorganizatorzy:
 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Prezes Zbigniew Bodzioch
 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż.
Włodzimierz Sady – Rektor
 Małopolska Izba Rolnicza – Prezes Ryszard Czaicki
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Małopolski
Dyrektor Adam Ślusarczyk
 Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Częstochowie Prezes
Ewelina Dziewońska Chudy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *