- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Protest w sprawie wycinki drzew w Al. Niepodległości. Sadzenie nowych drzew

W sobotę 3 października 2020 r. o godz. 12.00 zapraszamy na protest przeciwko wycince 38 lip i 15 innych drzew w Al. Niepodległości. Impreza rozpocznie się o godz. 12.00. Organizatorem jest nieformalna grupa ZWM (Zieleń Walka Miasta), która zawiązała się na wieść o dokonywanej wycince. W skład grupy wchodzą przedstawiciele kilku organizacji społecznych oraz osoby prywatne.

 

Naszym zdaniem wycinka dokonana przez firmę Trei Real Estate (właścicieli i operator parku handlowego Vendo Park, który powstał w miejscu wyburzonego „Domatora”) była niedopuszczalnym nadużyciem. Odbyła się za zgodą i aprobatą UM i MZDiT, co jest szczególnie oburzające. To MZDiT i upełnomocniona przez niego firma Gramar złożyły wniosek o wycinkę. Na żadnym etapie postępowania nie poinformowano opinii publicznej o zakresie planowanej wycinki. Po raz kolejny w naszym mieście interesy prywatnego podmiotu (budowa wjazdu i wyjazdu na teren parku handlowego, lepsza widoczność nowych sklepów) okazały się ważniejsze, niż interesy mieszkańców i przyrody.

Przypomnijmy, że Aleja Niepodległości od czasu swego powstania w połowie lat 50-tych XX w. tworzyła kompozycyjną i urbanistyczną całość, a wycięty odcinek szpaleru stanowił integralną część pięknej alei drzew. Budowa centrum handlowego oraz wymuszona tym przebudowa skrzyżowania w żaden sposób nie uzasadnia tak rozległej wycinki.

 

Program wydarzenia:

12.00 – zebranie uczestników w pobliżu pływalni KB (Al. Niepodległości/ul. Równoległa)

12.05 – odczytanie naszych żądań do K. Matyjaszczyka, MZDiT oraz radnych

12.10 – wolne wypowiedzi wszystkich chętnych

12.20 – początek sadzenia drzew oraz happening

 

Stowarzyszenie żąda:

  1. Żądamy przeprojektowania skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Równoległej tak, aby zachować pas zieleni w jego oryginalnej formie.
  2. Żądamy odtworzenia szpaleru lip w dotychczasowym miejscu, zgodnie z oryginalną koncepcją Alei.
  3. Żądamy przyjęcia przez Radę Miasta Częstochowy uchwały o obowiązkowym informowaniu mieszkańców o każdej wycince drzew planowanej/wnioskowanej przez Urząd Miasta i podległe mu jednostki na stronie internetowej UM i za pomocą ogłoszeń, wieszanych na tych drzewach.
Podziel się: