- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Promocja książki profesora Chwalby

21 marca, w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie prof. Andrzej Chwalba, podczas spotkania zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, OPK Gaude Mater i Wydawnictwo PWN, promował swoja najnowszą publikację „Historia powszechna 1989-2011”.

21 marca, w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie prof. Andrzej Chwalba, podczas spotkania zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, OPK Gaude Mater i Wydawnictwo PWN, promował swoja najnowszą publikację „Historia powszechna 1989-2011”.

Prowadzący wieczór dr Robert W. Szwed, witając gości w imieniu środowiska częstochowskich historyków przypomniał, że profesor Chwalba nie tylko urodził się w Częstochowie, ale tutaj kończył szkołę podstawową i średnią, a po studiach historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, powrócił do rodzinnego miasta i przez kilka lat pracował w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza.
Profesor Chwalba odnosząc się do zagadnień poruszanych w pracy stwierdził, że globalizacja kulturalna i ekonomiczna jest tworem medialnym, gdyż w rzeczywistości nie istnieje. – Europa jest w kryzysie i mówiąc kolokwialnie „nie wie co dalej robić”. W odróżnieniu od niej świat islamu jest skoncentrowany i ma jasno wytyczone cele działania – powiedział profesor. – Chiny i Japonia, choć przyjęły zewnętrzne cechy świata zachodniego, zachowały swoją mentalność, kulturę i dziedzictwo cywilizacyjne, dzięki czemu dynamicznie się rozwijają. Podobnie jest z Indiami, które własną kulturę promują w świecie poprzez kinematografię. Również Afryka przestaje oglądać się na Europę, dzięki wsparciu ekonomicznemu ze strony Chin – kontynuował prof. Chwalba.
Dr hab. Marceli Antoniewicz, dyrektor Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wyraził uznanie do stylu literackiego autora. – Wspaniałe pióro, książka napisana pięknie i przystępnie, widać w niej pióro eseisty. Zdumiewa też dyscyplina intelektualna autora, jego precyzja w określaniu zagadnień i powstrzymywanie się ocenami – stwierdził dr Antoniewicz. Natomiast profesor Tadeusz Srogosz, specjalista z zakresu metodologii historii, podkreślił, iż czytelnik w „Historii powszechnej 1989–2011” znajdzie odpowiedź na kluczowe pytanie: Do czego zmierzają Europa i świat?. A po lekturze książki prof. Chwalby doszedł do konkluzji, że Unia Europejska jest dzisiaj w tym samym momencie dziejowym co Cesarstwo Rzymskie w V wieku.

GAW

Podziel się: