- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Projekt AJD będzie dofinansowany

Projekt Akademii im. Jana Długosza pt. „Zintegrowane laboratorium badań środowiskowych i nowych materiałów” znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów strategicznych rekomendowanych jako projekty kluczowe wstępnego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniesie 25 mln złotych.

r