- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Polski Czerwony Krzyż w Częstochowie wspiera potrzebujących przed Świętami Wielkanocnymi

Trwa akcja prowadzona przez Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie pod hasłem „Wielkanoc z PCK”.

Tradycyjnie przed świętami stowarzyszenie organizuje pomoc dla rodzin, których sytuacja materialna nie pozwala na godne przeżycie Świąt Wielkanocnych.
W tym roku pomoc otrzyma około 350 rodzin. Zakup artykułów spożywczych został sfinansowany ze środków własnych Oddziału Rejonowego PCK. Dodatkowo, w dniach 24 marca – 1 kwietnia 2012 r. PCK przeprowadził w częstochowskich sklepach sieci „Real” i „Tesco” publiczną zbiórkę pieniędzy. Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na paczki świąteczne dla osób objętych pomocą społeczną, w szczególności dla dzieci.
Część paczek zakupionych ze środków pochodzących z kwesty trafi do odbiorców za pośrednictwem Szkolnych Kół PCK. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy mogą zgłaszać się do biura Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 47a.
PCK w Częstochowie podejmuje wiele działań na rzecz osób potrzebujących pomocy, szczególnie dzieci i młodzieży w ramach programu „Godne Dzieciństwo”. Oprócz pomocy przedświątecznej stowarzyszenie m. in. wyposaża dzieci i młodzież w wyprawki szkolne, uczestniczy w zbiórkach żywności w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem” organizowanych przez Bank Żywności w Częstochowie oraz organizuje wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przez cały rok funkcjonuje Punkt Pomocy Doraźnej przy Zarządzie Rejonowym PCK w Częstochowie. Punkt świadczy pomoc rzeczową, głównie w postaci produktów żywnościowych, z której korzystają m. in. rodziny wielodzietne.
Zachęcamy instytucje oraz osoby indywidualne do wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży prowadzonych przez Zarząd Rejonowy PCK w Częstochowie oraz przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, nr KRS 0000225587.

r

Podziel się: