- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Pamięci Orląt Lwowskich. Cenić wolność

Częstochowa jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które z takim pietyzmem i czcią oddają hołd bohaterskim obrońcom Lwowa. Co roku, na Placu Orląt Lwowskich w naszym mieście, odbywa się uroczystość upamiętniająca młodych bohaterów z Lwowa, którzy nie lękając się przeważającej liczby ukraińskiego wroga szli na szańce, by walczyć o wolność ojczyzny. W roku rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę obchody 100. rocznicy zwycięskiej obrony Lwowa nabrały szczególnego, symbolu.

W obchodach 22 listopada 2018 roku hołd bohaterom lwowskim oddała młodzież szkolna, która licznie przybyła na Plac Orląt Lwowskich w Częstochowie poczty sztandarowe wystawiło kilkadziesiąt szkół. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta, związków kombatanckich, służb mundurowych, delegacje częstochowskich szkół oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół .Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, które rokrocznie jest organizatorem obchodów. Właśnie Towarzystwo, na czele ze swym pierwszym prezesem sp. Wacławem Babczyńskim, było pomysłodawcą i realizatorem budowy Pomnika Orląt Lwowskich. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Tradycyjnie odczytano Apel Poległych i złożono kwiaty. Wręczono również odznaczenia nowym Honorowym Członkom Towarzystwa Miłośników Lwowa. Pięknym motywem były montaże słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa. Na finał odśpiewano lwowską pieśń ,,W dzień ponury i deszczowy”.

W uroczystościach zawsze bierze udział o. Eustachy Rakoczy, jasnogórski paulin. – W dzisiejszy dzień łączy dwie ważne daty w dziejach naszego narodu. W to wpisuje się też Częstochowa, bo Matka Boska została Królową Polski we Lwowie, a tu w Częstochowie są jej dwie korony i tron. I , pamiętajmy, Lwów jest najsilniejszy w Częstochowie, o czym świadczą: pomnik, który tutaj mamy oraz silne i czynne środowiska lwowiaków. Wielka też radość z tak licznej obecności młodzieży. W Polsce mamy ponad 60 szkół im. Orląt Lwowskich, to ważny akcent, bo przecież w walkach obrony Lwowa brali udział młodzi ludzie. I ten najsłynniejszy, 14-letni Antoś Petrykiewicz, który tam zginą i pośmiertnie został odznaczony krzyżem Virtuli Militari. Podczas dzisiejszego Apelu Jasnogórskiego złożymy ten Order na ołtarzu Matki Bożej – mówi „GCZ” o. Eustachy Rakoczy.
Cieszył też widok częstochowskiej młodzieży, Jej obecność była wyrazem patriotyzmu. Jestem zaszczycony móc oddać hołd bohaterom, którzy walczyli o Lwów i Kresy Wschodnie. Pokazali wielkie oddanie i umiłowanie ojczyzny. Stanęli do walki, kiedy Rzeczpospolita się odradzała i nastąpiło potężne zagrożenie ze strony Ukraińców. Jestem dumny z tego, że mieliśmy tak wspaniałych przodków. Odważnych, wielkich patriotów mówi Jakub Rosiński, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie. Jak dodał dzisiaj młodzież powinna pamiętać o historii swoich przodków, kultywować własnych bohaterów. Nie można odchodzić od wartości, które przez tysiąclecie ukształtowały nasze wcześniejsze pokolenia – dodaje Jakub.
W jego szkole nauczyciele przywiązują wagę do patriotycznego kształcenia. – Dla mnie jako nauczyciela języka polskiego ważne kształtowanie postawy patriotycznej. Dlatego sięgam do źródła, do literatury, która kształtuje charaktery i osobowość młodych ludzi. Staram się uczyć ich i przekazywać jakie są najważniejsze wartości. Bóg, honor, ojczyzna – trzy postawy rycerskie, które od wieków budują naszą świadomość narodową i stają się w tej chwili podstawą funkcjonowania naszego społeczeństwa. Kiedy będziemy silne bazować na tym fundamencie, będziemy silny, potężnym narodem. Dlatego bardzo jest ważne, aby młodzież starała się żyć w zgodzie z wartościami i nie zapominać o nich. W szkole staramy się krzewić patriotyzm, realizujemy różne zadania, akcje. Właśnie jesteśmy po wielkim projekcie „Od przedszkola do starszaka za wolność naszą i waszą”, który zorganizowaliśmy w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypominaliśmy o wielkich bohaterach narodowych I pieśni narodowe, przygotowywaliśmy wieczornice, gazetki, wystawy, spotkania z wielkimi Polakami. Cieszy nas to, że uczniowie chętnie odpowiadają na nasze propozycje, sami też zgłaszają się do pocztu sztandarowego i pomocy przy organizacji uroczystości patriotycznych. Swoją postawą zadają kłam stwierdzeniu, że patriotyzm stał się niemodny. Dzisiaj, cytując sformułowanie księdza arcybiskupa Wacława Depo, powołanie do patriotyzmu jest coraz silniejsze. Coraz więcej młodych ludzi czuje się patriotami, docenia wolność i cieszy się niepodległością. Mając świadomość jak wiele cierpień musieli przejść nasi przodkowie, byśmy my byli wolni, tym bardziej tę wolność cenimy – powiedziała nauczycielka języka polskiego w VIII LOS Iwona Krysian.

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się: