- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

OPATÓW / Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze

 

Zadaniem Gminy będzie pomoc swoim mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Porozumienia do zadań gminy należy będzie m.in: udzielanie informacji o Programie Czyste Powietrze, wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

 

Fot. UG

Porozumienie podpisali: wójt gminy Bogdan Sośniak  i prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek

 

 

Podziel się: