- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Odnowiony GOK

DĄBROWA ZIELONA

28 września miało miejsce uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej. Budynek GOK przeszedł gruntowny remont.
Podczas uroczystości dyrektor GOK Lilla Deska zapoznała zgromadzonych z historią budynku i przebiegiem remontu, zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Uroczystego przecięcia wstęgi, przy dźwiękach muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbrowy Zielonej, dokonały wójt gminy Maria Włodarczyk i Aleksandra Banasiak, wicemarszałek woj. śląskiego. Obiekt poświęcił z rozmachem ks. proboszcz Honorat Nowak. Życzenia pomyślności popłynęły wójt Włodarczyk, wicemarszałek Banasiak oraz od dyrektorów Ośrodków Kultury z innych gmin, jak i przedstawicieli środowisk bibliotecznych z naszego powiatu i Częstochowy. Całość ubogaciły występem niezawodne członkinie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich. Poczęstunek i tort dopełniły oficjalną część otwarcia. Goście zwiedzili pomieszczenia GOK-u, podziwiając między innymi wystawę prac autorstwa Kazimierza Korpasa z Cielętnik i wpisując się do pamiątkowej księgi.

UG

Podziel się: