Nabór do Straży Miejskiej w Częstochowie


Do 19 kwietnia 2021 roku trwa nabór i można składać dokumenty w konkursie na stanowisko strażnik miejski w częstochowskiej Straży Miejskiej.

 

Straż Miejska w Częstochowie prowadzi nabór osób, które chciałby pomagać mieszkankom i mieszkańcom miasta i pracować jako strażnik miejski. Praca w Straży Miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania. Realizacja zgłoszeń mieszkanek i mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach – to codzienne interwencje strażników miejskich.

Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez Sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy, który składa się z biegu na 60 metrów, pchnięcia kulą 4 kilogramową oraz biegu na 400 metrów oraz test humanistyczny i psychologiczny.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Straży Miejskiej w Częstochowie (www.sm.czestochowa.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie

https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/upload/plik,20210324145848,ogloszenie_o_naborze_aplikant_tekst.pdf

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do dnia 19.04.2021 roku do godz. 15:00.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *