Młodzież tworzy archiwum sołectwa Dankowice. Powstanie folder i będzie wystawa


Młodzieżowa Rada Sołecka z Dankowic przygotowuje folder „Dankowice wczoraj, dziś i jutro”, który ma być zbiorem historycznych fotografii i swoistym archiwum życia miejscowości.

 

Dankowice to miejscowość położona w południowej części gminy Krzepice, w powiecie kłobuckim. W sołectwie znajduje się zabytkowy teren dworski obejmujący budynek po byłej szkole podstawowej, park, stawy hodowlane i kapliczkę Św. Jana Nepomucena. Przez wieś przepływają dwie rzeki – Pankówka i Liswarta. Znajduje się również tam kaplica parafialna pw. Miłosierdzia Bożego, w której na szczególną uwagę zasługuje ołtarz z relikwiami Św. Rafki z Libanu.

Starsi mieszkańcy angażują w życie sołectwa również młodych. Dobitnie świadczy o tym utworzenie wspomnianej wyżej Młodzieżowej Rady Sołeckiej, której członkowie ochoczo włączają się we wszelkiego rodzaju akcje. Takie działania i starania nie pozostają niezauważone. W 2018 roku Dankowicom przyznano pierwszą nagrodę i zaszczytny tytuł w konkursie „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego”.

Jednym z ostatnich projektów, które realizuje sołectwo, jest stworzenie unikatowego archiwum zdjęć miejsc, ludzi, wydarzeń i tradycji, które dokumentują zwyczaje, wydarzenia okolicznościowe czy po prostu życie codzienne wsi. Zebraniem fotografii i ich cyfryzacją zajmują się właśnie młodzi mieszkańcy. Są oni partnerem projektu „Młodzi archiwiści na tropie historii Dankowic”, który realizują we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Dankowic”. Na ten cel pozyskano mikro grant w wysokości 2 tys. zł powiatowym konkursie dla organizacji pozarządowych.

 

Najciekawsze z pozyskanych zbiorów znajdą się w pamiątkowym folderze promującym sołectwo, a ze wszystkich zebranych eksponatów powstanie również unikatowa wystawa. Jej efekty będzie można podziwiać podczas „Sołeckiego Wieczoru Wspomnień” w październiku bieżącego roku.

 

Fotografia do powyższego tekstu przedstawia jedno z pozyskanych do archiwum zdjęć z lat powojennych. Widnieją na nim kierownik szkoły podstawowej Antoni Kocznur z małżonką oraz młodzieżą szkolną.

 

Fot. facebook.com/Dankowice

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.