- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

PANKI / MASKPOL S.A. zwielokrotnił moce produkcyjne

   

 

Sprzęt produkowany w Konieczkach trafia przede wszystkim do Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. Wszystkie produkty firmy MASKPOL posiadają niezbędne certyfikaty wydawane i nadzorowane przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną (Centralny Instytut Ochrony Pracy), a dostawy zaplanowane są do końca roku. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej podczas stanu epidemii, spółka w krótkim czasie zwielokrotniła moce produkcyjne poprzez zakupy nowych maszyn, przeszkolenie pracowników oraz wytworzenie dodatkowego oprzyrządowania. W przypadku niektórych wyrobów zdolności produkcyjne w ciągu kilku tygodni zostały zwiększone pięciokrotnie.

Maskpol to krajowy lider w produkcji odzieży i środków ochrony indywidualnej, dlatego w czasie epidemii nasza rola jest szczególna. Realizujemy jednocześnie zamówienia dla Sił Zbrojnych i produkujemy sprzęt do walki z epidemią. Co bardzo istotne, pomimo trudności w zdobywaniu zaopatrzenia, spółka nie odnotowała żadnych przerw czy przestojów w produkcji – powiedział Adam Ogrodnik, Prezes Zarządu PSO MASKPOL S.A.

W związku z rozwojem zdolności spółki w zakresie produkcji środków ochrony indywidualnej, zarząd planuje szereg inwestycji, które pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych i wprowadzenie do oferty nowych produktów. Główny nacisk zostanie położony na rozszerzenie zdolności w zakresie produkcji półmasek w klasie P2 i P3, masek z filtrami w klasie P3, gogli ochronnych i kombinezonów. Jeszcze w tym roku zakończone zostaną prace rozwojowe związane z kilkoma produktami, m.in. nową maską pełnotwarzową MCP-01.

Równolegle ze sferą produkcji w całym okresie walki z pandemią koronawirusa PSO MASKPOL wsparł darowiznami wiele instytucji, służb oraz samorządów lokalnych (m.in. WOT, jednostki PSP, KGP, szpitale w Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Blachowni, Kłobucku, Otwocku, Krzepicach, Klasztor o.o. Paulinów na Jasnej Górze). Łącznie udzielono wsparcia 24 podmiotom, a formie darowizn przekazano blisko 5.500 sztuk środków ochrony indywidualnej.

22 maja br. Inspektorat Uzbrojenia podpisał z PSO MASKPOL umowę na dostawę blisko 440 tys. mundurów polowych w latach 2020-2021. Mundury wz. 124P/MON oraz 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera są standardowym wzorem umundurowania Wojska Polskiego. Do produkcji mundurów wykorzystywane są tkaniny polskiego producenta.

 

 

***

 

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. to producent, m.in. sprzętu ochrony balistycznej (hełmów i kamizelek kuloodpornych), a także umundurowania, sprzętu ochrony przeciwchemicznej (masek przeciwgazowych, odzieży ochronnej i sprzętu odkażającego) oraz wyposażenia ochrony prewencyjnej (tarcz, pałek i ubiorów przeciwuderzeniowych).

 

Podziel się: