Legalne graffiti, czyli mural z wodną historią


 Na ścianie budynku przy ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie powstało legalne graffiti nawiązujące do tematyki związanej z Częstochowskimi Wodociągami. – To efekt pracy dwóch młodych artystów z Częstochowy, którzy w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów pokazali, że można w sposób uzgodniony i cywilizowany graffiti wykonać, tak, aby miejsce uświetniało, a nie szpeciło – mówi rzecznik prasowy Częstochowskich Wodociągów Paweł Gruszczyński Obraz wpisuje się w profilaktyczno-edukacyjną kampanię „Stop Nielegalnemu Graffiti, zainicjowaną przez częstochowską Policję przy współpracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pomysłodawcom przyświeca idea przeciwdziałania aktom wandalizmu w przestrzeni publicznej. Niszczenie elewacji budynków to duży problem, podkreśla rzecznik ZGM TBS Anna Wojtysiak. – Jest on widoczny w całym mieście. Z 600 budynków ZGM jedna trzecia jest zniszczona przez różnego rodzaju napisy, często obraźliwe. Jeśli widzimy wandala, trzeba to zgłaszać na Policję lub Straż Miejską – mówi rzecznik ZGM.
Trzeba dodać, że jest to proceder podlegający karze. W zależności od stopnia dokonanych zniszczeń sąd może zastosować nawet karę pozbawienia wolności. – Warto wiedzieć, że nielegalne graffiti będące przejawem wandalizmu jest wykroczeniem lub przestępstwem. W zależności od wartości wyrządzonej szkody sprawcy wykroczenia grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna, a przestępca może trafić do więzienia nawet na 5 lat – wyjaśnia rzecznik KMP w Częstochowie.  – Chcemy jednak, aby graffiti nie tylko kojarzyło się mieszkańcom z tym co jest złe i niedobre, ale by pokazywało, że może być wykorzystane w sposób atrakcyjny i ciekawy. I do tego chcemy zachęcić młodych ludzi. Akcja będzie kontynuowana, miejsca są już przygotowane. Mamy nadzieję, że mieszkańcy zaakceptują taki sposób aktywowania młodzieży – dodaje rzecznik KMP w Częstochowie.

A przecież można swe artystyczne zamiłowania wykonywać w sposób kontrolowany i przemyślany, nie narażając się przy tym na konsekwencje prawne. Graffiti przy Częstochowskich Wodociągach jest pierwszym aktem współpracy instytucji, ale zapowiedzią akcji były obrazy w dzielnicy Północ, wykonane we współpracy z uczniami Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, z klasy o specjalności mural. Jednym  z nich jest portret poetki Haliny Poświatowskiej.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.