- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków

Zgodnie z ostatnią decyzją komisji społecznej-  do prac remontowych ze środków zebranych podczas kwestowania przewiduje się nagrobek Marianny Walenta kw. nr 14 z 1906 r. zagrożony zawaleniem. Nagrobek w kształcie kolumny z dużą rzeźbę Matki Bożej na wysokim cokole. Autorem jest wybitny rzeźbiarz Józef Baltazar Proszowski. Jeżeli pozwoli na to stan zgromadzonych środków finansowych, planuje się również odnowić niszczejący nagrobek, z piękną kaligrafowaną tablicą, sędziego pokoju Antoniego Siecińskiego. Okazało się, że to nie tylko jeden z najstarszych, ale prawdopodobnie najstarszy nagrobek na Kulach, przeniesiony z ul. Ogrodowej przy zakładaniu cmentarza.
Podziel się: