- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Konkurs o historii Ziemi Częstochowskiej

W Ratuszu Miejskim podsumowano 18. edycję Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”.

W konkursie, jak co roku uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Częstochowy i regionu. Celami rywalizacji były: propagowanie wśród młodzieży wiedzy o dziejach miasta i regionu, poznanie zabytków architektury terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Polaków, ukazanie przemian administracyjnych Częstochowy i regionu oraz poznanie herbów miast i ośrodków gminnych obecnego powiatu częstochowskiego.

Tematyka konkursu: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 15, Muzeum Częstochowskie oraz Archiwum Państwowe w Częstochowie.

Konkurs składał się z trzech etapów.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 144 uczniów z 21 szkół podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Był to test pisemny, który odbył się w dniu 19 października 2018 roku w szkołach, które zgłosiły się do udziału w nim.

Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe:

– kategoria I – uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych

– kategoria II – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjów.

Drugi etap konkursu, część pisemna, został przeprowadzony 14 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie. Wzięło w nim udział 77 uczniów z 21 szkół, którzy przebrnęli kwalifikacje. Do trzeciego etapu (finału), awansowało 21 uczniów z największą ilością punktów. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach organizowanych przez pracowników Działu Historii Muzeum Częstochowskiego oraz pracownika Archiwum Państwowego w Częstochowie. W pierwszej części uczniowie analizowali dokumenty z okresu II wojny światowej, zgromadzone w Archiwum Państwowym w Częstochowie. W drugiej części zapoznawali się z muzealiami zgromadzonymi w zbiorach Muzeum Częstochowskiego (monety, banknoty, medale, odznaczenia, wyposażenie wojskowe: mundury, hełmy oraz broń). Celem warsztatów było przygotowanie uczniów do finału konkursu, w którym zadaniem było m.in. rozpoznanie oraz opis awersu i rewersu numizmatów związanych z II wojną światową. Uczniowie mogli zapoznać się również z elementami wyposażenia wojskowego oraz z historią żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku na przedpolach Częstochowy i w pasie granicznym. Dużą atrakcją była możliwość kontaktu z bronią palną z okresu II wojny światowej.

Trzeci etap konkursu, składający się z dwóch części: pisemnej i ustnej, został przeprowadzony 8 marca z udziałem 21 finalistów.

Zwyciężyli:

w kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV – VI – uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 21

w kategorii Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII i III klasa Gimnazjum (ex aequo): uczeń ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach oraz uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Częstochowie.

Organizatorami konkursu były: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie, Archiwum Państwowe w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie.

r

Podziel się: