- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Inauguracje akademickie

4 października oficjalnie rok rozpoczęła Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Uroczystość w zastępstwie rektora prof. dr. hab. Zygmunta Bąka poprowadził prorektor ds. nauki Józef Drabowicz. Podniosłość celebry podkreślił akt nadania tytułu Honorowego Profesora AJD prof. dr. dr. h.c. mult Christianowi von Barowi, związanemu z Polska, szczególnie z Częstochową

.
Wśród gości obecni byli parlamentarzyści i władze miasta.
W tym roku naukę na AJD na pięciu wydziałach rozpoczyna ponad 7 tysięcy studentów, których kształcić będzie ponad 740 pracowników naukowych. Uczelnia rozbudowuje się. Trwa budowa Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Zbierskiego – inwestycję realizuje częstochowska „Przemysłówka”. Łączny koszt przedsięwzięcia to około 40 mln zł, w tym 85 procent funduszy refunduje dotacja unijna. Modernizowane są budynek przy ul. Armii Krajowej 13/15 za 6 mln zł i Instytut Plastyki, przy ul. Dąbrowskiego za 2 mln zł.

Politechnika Częstochowska oficjalnie swe podwoje otworzyła 5 października. Jest już 63 inauguracja. Uczelnia
powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska. Dziś ma 6 wydziałów i oferuje
studia na 22 kierunkach i ponad 100 specjalnościach. W Politechnice studiuje prawie 12 tysięcy studentów – w tym nowo przyjętych będzie ok. 4 tysięcy.
Dwa dni wcześniej podczas inauguracji Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej (al. Armii Krajowej 19) na wewnętrznym dziedzińcu wydziału uroczyście odsłonięto monument z popiersiem Jana Pawła II. Pomnik powstał z inicjatywy Rady Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej oraz jego dziekana prof. dr hab. inż. Henryka Dyi. Autorem projektu i organizacją wykonania monumentu jest prof. Zbigniew Piłkowski, twórcą popiersia Jana Pawła II znany artysta rzeźbiarz, profesor Władysław Dudek z Krakowa, który wyraził zgodę na wykorzystanie jego pracy
konkursowej w projektowanym monumencie. Monument jest przypomnieniem i utrwaleniem postaci Jana Pawła II, Wielkiego Przyjaciela Młodzieży Akademickiej i Ludzi Nauki. Jest także nawiązaniem do wydarzenia sprzed lat dwudziestu – spotkania Papieża Polaka z młodzieżą świata w Częstochowie w 1991 roku. Wyryty na pomniku napis
”FIDES et RATIO” to pierwsze słowa Jego przedostatniej z 1998 r. encykliki kierowane do ludzi „poszukujących prawdy”, ludzi nauki (łac. fides – wiara, ratio – rozum).

– Dla uczelni technicznej łączenie wiedzy i wiary ma znaczenie. W wielu dyscyplinach naukowych nie wszystko potrafimy udowodnić, stąd często sięgamy do wiary. Jan Paweł II był ogromnym przyjacielem młodzieży, studentów i ludzi pracy. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej to miejsce, gdzie rodzą się piękne odlewy-arcydzieła. Monument podsumowaniem życia, działalności artystycznej pracowników, ale przede wszystkim pana prof. Piłkowskiego. To dzieło łączy przesłanie wiary z osiągnięciami naszej działalności naukowej – mówi prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, rektor PCz.
Na rozbudowanie bazy Politechnika w tym roku otrzymała wsparcie w kwocie 10 mln zł.
UG

Paulina Królak, przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, studentka III roku matematyki i I informatyki, mieszkanka Kłobucka.
Dlaczego AJD?
– Myślałam, że będzie to dobry pomysł na siebie. Matematyka to ścisły kierunek, a mała liczba studentów na roku daje szansę znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie. Chciałabym być księgową. Matematykę wybrałam, by rozszerzyć możliwości intelektualne, a informatykę by poszerzyć kwalifikacje w przyszłości.
Które z wyobrażeń o uczelni sprawdziły się?
– Myślałam, że będzie to uczelnia, gdzie nikt nikogo nie zna. Dużo studentów, a wykładowcy nie będą zwracali uwagi na studentów. Jest zupełnie odwrotnie. Jest tu fajna atmosfera, a wykładowcy mają z nami dobry kontakt, są życzliwi i pomocni. Tak samo władze uczelni.
Co najbardziej ceni Pani na uczelni?
– To że studenta traktuje się z szacunkiem. Jest on osobą ważną, dba się o niego. A to sprawia, że młodzi ludzie czują się dowartościowani, co przekłada się na dobre relacje i wyniki w nauce.

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się: