- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Forum Kobiet ,,Solidarności” w Częstochowie

Organizatorami spotkania są Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ ,,Solidarność” i Regionalna Sekcja Kobiet  NSZZ ,,Solidarność” w Częstochowie. – Forum odbywa się co dwa lata i zawsze w innym mieście. Gościliśmy w Szczecinie, Łodzi i Lublinie. Obecnie jesteśmy w Częstochowie. W swoich strukturach zrzeszamy panie  i paniom pomagamy. W różnych okolicznościach życiowych, nie tylko związanych z pracą – mówi przewodnicząca Rady Krajowej Sekcji Kobiet Joanna Kruk.

Jak wskazują dane statyczne, obecny status zawodowy kobiety jest wysoki, a w Polsce mają one znaczący wpływ na życie społeczne i gospodarcze. – W naszym kraju aż 44 procent kobiet piastuje funkcje dyrektorskie i zarządzające, tym samym w tej materii zajmujemy drugie miejsce w Europie. Czyli jest dobrze. Niestety, trzeba powiedzieć, że zdarza się, iż wrogiem kobiety jest kobieta zasiadająca w pierwszym szeregu, dlatego potrzebujemy solidarności kobiecej. Jesteśmy różne, ale powinnyśmy się wspierać i razem dążyć do celów – dodaje Joanna Kruk.

Jak podkreśla, ,,Solidarność” jest jedynym związkiem w Polsce opartych na wartościach chrześcijańskich. – Wokół tych wartości działamy. Formułujemy postulaty na rzecz praw kobiet, choć czasem w związku z sytuacją w kraju nie wszystko udaje się przeprowadzić. Przede wszystkim zajmujemy się sprawami naszych członkiń, ale każdy się może do nas zwrócić o pomoc i wówczas kierujemy do odpowiednich instytucji, gdzie sprawę często można załatwić od ręki. W Zachodniopomorskim stworzyłyśmy Biuro Porad Obywatelskich, gdzie każdy może zgłosić się z prośbą o wsparcie. Oczywiście, nieustająco dyskutujemy o opiekuńczej roli państwa, opiece nad rodziną, kobietą, dzieckiem. Zajmujemy się pomocą w zakresie prawa pracy, ale także sprawami bytowymi – pomocą socjalną, psychologiczną – podkreśla przewodnicząca Kruk.

Temat przewodni Forum zredagowała Sekcja Kobiet NSZZ ,,Solidarność” Region Częstochowski. – Naszym duchowym ojcem przewodnim jest ksiądz Prymas Stefan Wyszyński. On zawsze mówił o godności kobiety, stąd pomysł, aby u nas, w Częstochowie porozmawiać o pozycji kobiety i jej roli w społeczeństwie. Spotykamy się,  pogłębiamy wiedzę i przede wszystkim pomagamy kobietom – mówi przewodnicząca Barbara Dudek.

Podziel się: