- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

EKOLOGIA NA OBSZARACH WIEJSKICH. Budowa kanalizacji. Koniecpol nadrabia zaległości

 

 

Koniecpol odrabia zaległości w dostępie mieszkańców do podstawowej infrastruktury technicznej jaką jest kanalizacja. Do tej pory zrealizowano trzy unijne projekty związane z rozwojem gospodarki wodno-ściekowej. Kolejny – czwarty projekt – w dzielnicy Słowik pozostaje na etapie realizacji.

– Od wielu lat w gminie Koniecpol były ogromne problemy z siecią wodociągową i przede wszystkim kanalizacyjną. Sytuacja ta z roku na rok zmienia się na lepsze, bo mamy coraz to więcej kilometrów sieci. Najpierw trzeba stworzyć i sfinansować podstawo­wą infrastrukturę, czyli zakopać w ziemi to, co konieczne. Już wspominałem wielokrotnie, że w pierwszej kolejności dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia i dostępu do podstawowej infrastruktury trzeba „wiele milionów zakopać w ziemi”. Roz­budowujemy sieć wodno-kanalizacyjną ze środków unijnych, krajowych i własnych. Środki zewnętrzne to duża pomoc i szansa na szybszy rozwój, ale te pieniądze przecież nie przychodzą same. Wymaga to wielu zabiegów i czasu – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

UG

Fot. koniecpolinfo.pl

 

 

 

 

Podziel się: