- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

BUDŻET NA 2021 ROK / Antyspołeczne zachowanie radnych SLD, PO i Wspólnie dla Częstochowy

Można wnioskować, że właśnie aspekt polityczny i aktywność radnych PiS są negatywnym weryfikatorem dla radnych rządzącej koalicji – SLD, PO i Wspólnie dla Częstochowy. W przypadku prospołecznych spraw takie upolitycznione zachowanie tych decydentów jest nie do zaakceptowania. Dyskwalifikuje ich jako ludzi wrażliwych społecznie.

Do kosza poszedł między innymi wniosek radnej Moniki Pohoreckiej z PiS o zwiększenie wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Koalicja rządząca – czyli radni: SLD, PO i Wspólnie dla Częstochowy, którzy tak mocno lansują swój prospołeczny wizerunek – zagłosowała przeciwko. – Prezydent miasta Częstochowy zwiększył w tym roku opłaty za czynsz w lokalach należących do gminy, podwyższył opłaty za śmieci, podatki. Wszystkie możliwe opłaty zwiększono, natomiast kwoty dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie podwyższył, a wniosek odrzucono. Obiecałam Dyrektorom placówek, że taki wniosek wpłynie, przykro, że poszczególni radni się tak zachowali. Tutaj należało podjąć inną decyzję, najsłabsi, w tym przypadku dzieci, ucierpią najbardziej – komentuje radna Pohorecka efekt głosowania radnych.

Koalicji rządzącej – SLD, PO i Wspólnie dla Częstochowy – nie przypadł też do gustu kolejny wniosek radnych PiS dotyczący uruchomienia w Częstochowie szkoły rodzenia dla przyszłych mam. I tak jak w poprzednim przypadku, również tu koalicja rządząca gremialnie byłą na nie. – ,,Lewica z kobietami” – takie hasło znalazło się ostatnio na autobusach MPK. Czy tym razem również? – komentuje zachowanie radnych SLD, PO i Wspólnie dla Częstochowy radny Piotr Wrona. 

Niestety, kolacja SLD, PO i Wspólnie dla Częstochowy wspólnie jedynie walczy z PiS. Z pewnością nie jest to dla dobra Częstochowy i jej częstochowian.

 

Lista odrzuconych wniosków PiS jest długa, kolejne to między innymi:

Likwidacja niebezpiecznych odpadów chemicznych z terenu miasta Częstochowy,

Poprawa infrastruktury na Miejskim Stadionie Piłkarskim przy ulicy Loretańskiej

Remont ulicy Chłopickiego

Remont chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Focha po obu jej stronach na odcinku od adresu Focha 80 do ulicy Feliksa Nowowiejskiego

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ulicy Ogrodowej

Utworzenie strefy aktywności ruchowej i wypoczynku na działkach 50/7 i 70/9 obręb 345 leżących przy ulicy Limanowskiego

Wymiana oświetlenia na ledowe na ulicy Nałkowskiej i Gałczyńskiego

Budowa ścieżki rowerowej (traktu pieszo-rowerowego) wzdłuż ulicy Żyznej

Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 15

Remont nawierzchni ulic w dzielnicy Stradom: Podkomorzego, Gerwazego, Protazego i Rejenta

Budowa studni chłonnej w ulicy Poziomkowej

Przebudowa nawierzchni ulicy Białostockiej,

Przebudowa nawierzchni ulicy Wręczyckiej ,

Przebudowa nawierzchni ulicy K. Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Św. Jadwigi do ulicy Szczecińskiej.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wręczyckiej, Białostockiej

projekt budowy ul. Traktorzystów – dokumentacja przyszłościowa

Budowa ulicy św. Kingi

Zewnętrzne oświetlenie frontonu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Zwiększenie podstawowego wynagrodzenia pracowników Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Zakup sprzętu elektronicznego do nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin

Utworzenie kwietnych korytarzy dla owadów zapylających

Budowa chodnika na niebezpiecznym odcinku ul. Łódzkiej (nr 208C-251)

Remont nawierzchni ul. Szymanowskiego

Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Worcella

 

 

Grafika z FB Moniki Pohoreckiej

Podziel się: