- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Bio-marzanny

Konkurs Muzeum Częstochowskiego „Muzeum odwołuje zimę” ujawnił wysoki poziom wyobraźni i  kreatywności najmłodszych częstochowskich mieszkańców. Ich marzanny wykonane zgodnie z zaleceniem regulaminowym z surowców naturalnych, biodegradowalnych zachwyciły jurorów.

 

 

Nagrody główne otrzymały:

Ponadto wyróżniono:

Konkurs skierowany był do grup zorganizowanych – przedszkolnych, klas 1-3 szkół podstawowych oraz do świetlic środowiskowych.

 

 

 

 

Podziel się: