ARIMR INFORMUJE / 150 tys. zł premii dla młodego rolnika


 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;

– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy

od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;

– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;

– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;

– 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *