zmiany refundacji leku na


Terapia skojarzona w astmie i POChP POChP- korzystniejsze zasady dostępności dla pacjenta

Firma GlaxoSmithKline, producent leku Seretide (flucticasonipropionas, salmeterolum), informuje, że preparat ten, stosowany w terapii skojarzonej astmy i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), podlega od 1 stycznia 2012 r. nowym zasadom refundacji i odpłatności. Zmiany te są korzystne dla polskich pacjentów i lekarzy.
Na astmę i POChP choruje w Polsce ok. 6 mln osób. Obecnie dostępne leki – kortykosteroidy wziewne oraz leki złożone, zawierające kortykosteroidy wziewne i długo działające b2-mimetyki – pozwalają na osiągnięcie istotnej poprawy stanu chorego. Nowoczesne leki dają szansę na kontrolę objawów astmy , zmniejszenie ryzyka zaostrzeń i kosztownych hospitalizacji w POChP , a nawet spowalniają postęp choroby i zmniejszają śmiertelność . Dzięki możliwości zastosowania zindywidualizowanego leczenia w/w lekami znacząco zmniejszona została w Polsce liczba hospitalizacji z powodu astmy, zwolnienia lekarskie z powodu tej choroby są incydentalne a przeszło połowa chorych może prowadzić normalne, aktywne życie społeczne i zawodowe . W przypadku POChP możliwe stało się zmniejszenie liczby zaostrzeń i hospitalizacji.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji, decyzją Ministra Zdrowiaz dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym MZ z dnia 29 grudnia 2011 roku nr 11 odpłatność pacjenta za preparat Seretide(flucticasonipropionas, salmeterolum) stosowany w terapii skojarzonej będzie wynosiła odpowiednio:
Seretide DYSK 500 (60 daw.) 3,20 PLN
Seretide DYSK 250 (60 daw.) 27,30 PLN
Seretide DYSK 100 (60 daw.) 11,33 PLN
SeretideAerozol250 (120 daw.) 13,51 PLN
SeretideAerozol 125 (120 daw.) 19,63 PLN
SeretideAerozol50 (120 daw.) 3,20 PLN

Poprawa dostępności nowoczesnej terapii skojarzonej zrównuje polskie standardy leczenia z najbardziej zaawansowanymi państwami świata.

GlaxoSmithKline to jedna z wiodących firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie, prowadzi badania mające na celu poprawę jakości życia ludzkiego, pozwalając ludziom robić więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.gsk.com.pl.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code