- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Zanikające, ale kreatywne rzemiosła artystyczne

Cech Rzemiosł Artystycznych w Częstochowie jest najmniejszą jednostką organizacyjną rzemiosła należącą do Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Mimo to działania, jakie podejmuje, widoczne są przez mieszkańców miasta.
Co w ostatnim roku było charakterystyczne w działalności Cechu? – mówi Starszy Cechu Janusz Nabiałek.

– Cech współpracuje z Klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze – obecnie w ramach Fundacji Pro Patria. Efektem współpracy są cykliczne wystawy organizowane w Sanktuarium. Od kwietnia 2014 r. trwa w Arsenale Ogólnopolska Wystawa Rzemiosł Artystycznych pt. „Rzemiosło w Hołdzie Janowi Pawłowi II”. Jej zakończenie planowane jest w październiku 2015 r.
Ważnym elementem w działalności Cechu jest promocja honorowego tytułu „Mistrz Rzemiosła Artystycznego”. Obecnie na ocenę Rady przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego czekają cztery wnioski z naszego Cechu.
Zarząd zwraca uwagę na promocje swoich członków. Dużą rolę spełnia tu strona internetowa Cechu. Pod koniec 2014 r. strona otrzymała nową szatę graficzną. Zachęcam do jej odwiedzenia – adres: www.rzem-art.pl
W celu poszerzenia informacji o Cechu Zarząd nawiązał kontakt z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Na początku przewidziane są spotkania z cechowymi Mistrzami Rzemiosł Artystycznych, którzy zaprezentują swoją ciekawą działalność.
Cech, w 2015 r. był współorganizatorem konkursu plastycznego pt. „Tradycje rzemieślnicze w mojej rodzinie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Inicjatorem konkursu było Archiwum Częstochowskie.
Chciałem podkreślić owocną współpracę Cechu z Zespołem Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Wśród naszych członków są nauczyciele zawodów z tej szkoły pretendujący do tytułu „Mistrz Rzemiosła Artystycznego”.
Jako Cech jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych członków uzdolnionych artystycznie. Stoimy na stanowisku, że zanikającym rzemiosłom artystycznym należy stworzyć dodatkowe szanse rozwoju.
P

r