- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

W trosce o czyste powietrze w częstochowskich przedszkolach

Siedemnaście oczyszczaczy powietrza dla częstochowskich przedszkoli zakupiono ze środków województwa śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Honorowymi gośćmi podczas uroczystości odbioru urządzeń były Członek Zarządu Województwa Izabela Domogała i Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik.

 

Ponadto wszystkie te 17 przedszkoli weźmie udział w konkursie na scenariusz zajęć dla dzieci o tematyce dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz w konkursie na przedstawienie. Przeprowadzą także zajęcia edukacyjne i akcję informacyjną dla rodziców.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego – w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów – dotyczącej wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Ma służyć zaktywizowaniu nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza i sposobów zapobiegania niskiej emisji. Pomoże także upowszechnić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza – a zatem i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia – oraz uświadomić zalety stosowania oczyszczaczy.

Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskanych w ramach działania EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

Oczyszczacze otrzymały placówki:

 

1.Miejskie Przedszkole nr 36 Ul. Jerzego Kukuczki 4, 42-224 Częstochowa

2.Miejskie Przedszkole nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73, 42-208 Częstochowa

3.Miejskie Przedszkole nr 19 Ul. Szkolna 1, 42-208 Częstochowa

4.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Miejskie Przedszkole nr 2 Aleja Jana Pawła II 95, 42-217 Częstochowa

5.Miejskie Przedszkole nr 35 im. Małego Księcia Ul. 1 Maja 5/7, 42-202 Częstochowa

6.Miejskie Przedszkolne nr 41 Ul. Powstańców 9/11, 42-202 Częstochowa

7.Miejskie Przedszkolne nr 38ul. gen. Leopolda Okulickiego 63, 42-218 Częstochowa

8.Miejskie Przedszkolne nr 1 im. Misia Uszatka Ul. Karola Szymanowskiego 9, 42-217 Częstochowa

9.Miejskie Przedszkolne nr 18Ul. Kruszwicka 2/4, 42-202 Częstochowa

10.Miejskie Przedszkole nr 33Ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 8, 42-207 Częstochowa

11.Miejskie Przedszkole nr 44im. Janusza Korczaka Ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa

12.Miejskie Przedszkolne nr 13 im. Krecika Ul. Gwiezdna 2, 42-202 Częstochowa

13.Miejskie Przedszkole nr 29Ul. Osada Młyńska 1, 42-280 Częstochowa

14.Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43Ul. Bronisława Czecha 17, 42-224 Częstochowa

15.Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków Ul. Kozia 18,42-202 Częstochowa

16Miejskie Przedszkolne nr 14 Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11,42-224 Częstochowa

17Miejskie Przedszkolne nr 21 Ul. Przemysłowa 6,42-202 Częstochowa

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.