- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

W świat niosą swe serce gorące

14 maja 2019 roku w Auli Magna w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 42 studentów pierwszego roku pielęgniarstwa odebrało symboliczne czepki. Zawód pielęgniarki jest trudny i odpowiedzialny, wymaga empatii i wielkiego, gorącego serca. Życzę, aby przyszła praca przyniosła państwu satysfakcję i radość – powiedziała rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, inaugurując ceremonię.

Obrzęd poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości, w tym senatorów Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Majera i Artura Warzochy. Obaj panowie zapowiedzieli dalsze wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości w rozwoju uczelni i realizacji jej ambitnych planów, w tym utworzenia kierunku lekarskiego, o co Uczelnia stara się od ponad roku.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński, aktywnie działający na rzecz utworzenia Uniwersytetu w Częstochowie, powiedział ,,Gazecie Częstochowskiej”. Wszystko uczynimy, aby wzmocnić prestiż i rangę naszej Uczelni. Udało się nam olbrzymim wspólnym wysiłkiem z pracownikami szkoły doprowadzić do powołania tak długo oczekiwanego Uniwersytetu, to z sukcesem zakończy się proces tworzenia tak bardzo potrzebnych nowych wydziałów, w tym już niedługo lekarskiego, i w dalszej perspektywie zapowiedzianego wydziału reżyserskiego podkreślił poseł Szymon Giżyński.
Łącznie na kierunku pielęgniarskim (prowadzonym przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) kształci się ok. 90 studentów i studentek. Studia cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców Częstochowy i regionu. Czepkowanie na naszej Uczelni odbyło się po raz drugi. Czepkowanie połączono z uroczystością otwarcia Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, która znajduje się w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy al. Armii Krajowej 13/15. Prace związane z budową Pracowni rozpoczęły się w drugim kwartale 2018 (a zakończyły pod koniec 2018 roku). W ramach projektu zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, szatni, toalet, na kwotę ponad 376 tysięcy zł stanowiących wkład własny Uniwersytetu. Ponadto zakupiono wyposażenie medyczne i meble na kwotę 1.000.000 zł ze środków uzyskanych z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Warto odnotować, że Uczelnia od kilku lat kształci studentów również na innych kierunkach medycznych. Wśród nich należy wymienić: dietetykę (stud. I stopnia), fizjoterapię (studia jednolite magisterskie) i kosmetologię (stud. I stopnia).

URSZULA GIŻYŃSKA