UROCZYSTOŚĆ STRAŻACKA. Pomnik pamięci poległych w akcji strażaków


15 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci strażaków, którzy, pełniąc służbę, odeszli z pożarniczych szeregów: st. ogn. poż. Andrzeja Idziaka, st. ogn. poż. Zygmunta Łuszczyńskiego i st. str. Waldemara Krawczyka.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: Pani Grażyna Łuszczyńska, Jacek Strączyński, starszy brygadier Jacek Kleszczewski oraz starszy brygadier Jarosław Piotrowski. Obelisk poświęcił Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski. Specjalny list okolicznościowy przesłał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Pismo odczytała Grażyna Matyszczak – dyrektor Biura posła Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Fundatorami pomnika są ISD Huta Częstochowa oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Autorem projektu pomnika jest prof. Mariusz Wasilewski – nauczyciel rzeźby Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Pomnik powstał także dzięki pracy i zaangażowaniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.
W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Kleszczewski, Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego Grażyna Matyszczak, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski, Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat, Asystentka Lidii Burzyńskiej Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grażyna Knapik, Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Jacek Strączyński, Przedstawiciel ISD Huta Częstochowa Jacek Kasprzyk, Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach Piotr Grazda, żona st. ogn. poż. Zygmunta Łuszczyńskiego Grażyna Łuszczyńska, autor projektu pomnika prof. Mariusz Wasilewski, przedstawiciele Służb Mundurowych, Struktur Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP, przedstawiciele duchowieństwa, kapelani strażaccy, Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Częstochowskiego, emeryci Państwowej Straży Pożarnej i byłej Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej Huty Częstochowa Prezesi Kół Związku Emerytów i Rencistów działających przy Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, przedstawiciele związków zawodowych działających w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, strażacy i pracownicy KM PSP w Częstochowie.
Podczas uroczystości został przekazany także przez Jacka Strączyńskiego akt pieczy nad pomnikiem Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów. Zostały odczytane i przekazane na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie listy okolicznościowe: od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidii Burzyńskiej. Życzenia oraz wiązankę kwiatów od Wiceministra Szymona Giżyńskiego przekazała dyr. biura Grażyna Matyszczak. Wzruszającym akcentem było wystąpienie emerytowanego strażaka Henryka Woźniaka, który znał poległego Andrzeja Idziaka. Pan Henryk oddał hołd poległym strażakom.
Komendant PSP w Częstochowie bryg. Jarosław Piotrowski w swym przemówieniu przypomniał bolesne wydarzenia, podczas których zginęli strażacy, a było to w latach: 1985, 1990 i 1996. – Odsłaniany pomnik, który znajduje się na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie u podnóży Jasnej Góry, jest naszym darem pamięci i oddania hołdu wobec ich poświęcenia. Jako strażacy i mieszkańcy ziemi częstochowskiej stajemy tutaj w imieniu tych, którzy poświęcili to co najcenniejsze – własne życie – mówił komendant Piotrowski, główny pomysłodawca idei powstania obelisku. W imieniu własnym oraz wszystkich strażaków ziemi częstochowskiej Komendant podziękował darczyńcom: Prezesowi Zarządu ISD Polska Sp. Zoo Warszawa Konstantemu Litwinowi, Dyrektorowi ISD Huta Częstochowa Andrzejowi Jakubowowi, Przewodniczącemu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” Jackowi Strączyńskiemu, Związkom NSZZ „Solidarność” i ZZS „Florian” działających przy Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie za patronat nad budową pomnika, Dyrektorowi Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Annie Maciejowskiej oraz Wykonawcy projektu pomnika prof. Mariuszowi Wasilewskiemu.
Jeden z poległych strażaków był hutnikiem i pracował w zakładowej Straży Pożarnej. – Na szczęście takie smutne wydarzenia nie są zbyt częste. W ostatnich latach zginęło jeszcze dwóch strażaków. Chcieliśmy zaakcentować dwie rzeczy. Po pierwsze, uczcić poległych strażaków, a po drugie wskazać, jak bardzo niebezpieczna jest ta służba. Za każdym strażakiem, który dla nas naraża swoje życie, stoi jego rodzina. I to bliscy najbardziej odczuwają ciągłe zagrożenie i niepewność. Dlatego nasz udział jest gestem honorującym wszystkich strażaków. Jest podziękowaniem za ich służbę i oddanie – powiedział nam Jacek Kasprzyk, doradca Zarządu ISD Huty Częstochowa.

INFORMACJA O POLEGŁYCH
St. ogn. poż. Andrzej Idziak służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozpoczął 1.11.1977 roku na stanowisku pomocnik przodownika roty. Podnosząc systematycznie kwalifikacje zawodowe i zdobywając kolejne uprawnienia pożarnicze, awansował na stanowisko przodownik roty, a następnie na stanowisko dowódca sekcji. Posiadał bardzo dobre przygotowanie zawodowe do realizacji powierzonych zadań. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczych był odważny i zaangażowany w ratowanie ludzkiego życia, zdrowia i mienia. St. ogn. poż. Andrzej Idziak uprawiał sporty pożarnicze, w których miał duże osiągnięcia. Był członkiem kadry woj. częstochowskiego w sportach pożarniczych. W latach 1982–1983 był rekordzistą woj. częstochowskiego w konkurencji biegu 4 x 100 m z przeszkodami. W roku 1983 w Drużynowych Mistrzostwach Polski w sportach pożarniczych w Rzeszowie wraz z kadrą woj. częstochowskiego ustanowił nowy rekord w konkurencji ćwiczenie bojowe.
St. ogn. poż. Andrzej Idziak zginął w dniu 17.05.1985 roku podczas wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych w miejscowości Rędziny koło Częstochowy, mając 27 lat życia.
St. ogn. poż. Zygmunt Łuszczyński pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Hucie Częstochowa od 1980 roku na stanowisku dowódcy sekcji. Powierzone zadania realizował z dużym zaangażowaniem, poświęceniem i odwagą. Była to trudna i niebezpieczna służba z uwagi na realizowane w hucie procesy technologiczne i związane z nimi zagrożenia pożarowe. St. ogn. poż. Zygmunt Łuszczyński zginął w dniu 6.04.1990 roku podczas wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych na Wydziale Aglomerowni mając 40 lat życia.
St. str. Waldemar Krawczyk służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Częstochowie rozpoczął 28.10.1985 roku jako junak odbywający zasadniczą służbę wojskową w Oddziałach Obrony Cywilnej Kraju. W dniu 1.10.1988 roku został mianowany na stanowisko pomocnika przodownika roty, a następnie przodownika roty. W lipcu 1992 roku podjął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Częstochowie na stanowisku ratownik. Powierzone zadania wykonywał bardzo sumiennie. Z uwagi na potrzeby techniczne służby w 1989 roku uzyskał uprawnienia do obsługi kotłów CO. Takie też zadania wykonywał dodatkowo w ramach swoich obowiązków służbowych. W dniu 2.01.1996 roku w godzinach nocnych, pełniąc służbę i wykonując dodatkowe obowiązki związane z obsługą kotłowni, uległ wypadkowi, tracąc życie w wieku 31 lat.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code