- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Strajk i głodówka w „Amicusie”

Od ponad tygodnia trwa strajk okupacyjny pracowników NZOZ Centrum Medycznego „Amicus” w Częstochowie. 15 września głodówkę rozpoczęły dwie panie. – Jesteśmy zdeterminowane i będziemy głodować do skutku. Nie godzimy się próby zniszczenia przychodni – mówią Teresa Gil i Łucja Mrożek. Do protestu głodówkowego mają przyłączać się kolejni pracownicy. Strajk nie zakłóca codziennej pracy przychodni.

Centrum Medyczne „Amicus” powstało w 1998 roku z przekształcenia przychodni hutniczej. Aktualnie jego właścicielem jest Regionalny Fundusz Gospodarczy spółka Skarbu Państwa. W przychodni pracuje ponad pięćdziesiąt osób. Z usług lekarzy specjalistów (są tu między innymi poradnie: rehabilitacyjna chirurgiczna, gastrologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, ortopedyczna, neurologiczna) korzysta ponad osiem tysięcy pacjentów z Częstochowy i regionu. Przez lata swej działalności placówka wyrobiła sobie dobrą markę, otrzymuje stałe kontrakty z NFZ na usługi medyczne.
Pierwszy przetarg na sprzedaż CM „Amicus” RFG ogłosił w 2011 roku. Pracownicy przystąpili do niego jako spółka pracownicza Centrum Usług Medycznych „Kucelin” spółka z o.o., jednak wyznaczona cena – około 10 milionów złotych – okazała się dla nich zaporowa. W latach 2011-213 odbyły się trzy próby sprzedaży 100 procentowych udziałów spółki „Amicis”. Temat powrócił w tym roku. Podjęła go obecna prezes jednoosobowego Zarządu CM „Amicus” – Renata Materka, jak twierdzi w porozumieniu z Zarządem RFG. Ten jednak w oficjalnym oświadczeniu stwierdza, że działania prezes Materki są samodzielne i wykonywane bez zgody zgromadzenia wspólników, tj. RFG S.A. 20 sierpnia 2015 roku w prasie ogólnopolskiej ukazało się ogłoszenie o sprzedaży CM „Amicus” w systemie licytacyjnym, czyli kto da więcej spółkę przejmie. Ta formuła była dla pracowników nie do przyjęcia. – Cena może dojść do niebotycznej kwoty i pracowników nie będzie stać za zakup. Boimy się że obcy inwestor przyjdzie i nas przelicytuje, i wówczas stracimy pracę – stwierdza Lidia Łojko, przedstawiciel Rady Pracowniczej.
CM „Amicus” jest zadłużone na około 800 tysięcy złotych. Prezes Materka twierdzi, że to efekt działań jej poprzednika, który środki przekazywał na nierentowną przychodnię w Olsztynie. – Objęłam funkcję 31 marca 2014 roku, zadłużenie natomiast namnożyło się z wcześniej – podkreśliła 10 września br., podczas spotkania przedstawicieli RFG, CM „Amicus” i pracowników z członkami Komisji Zdrowa i Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Urzędu Miasta Częstochowy. Władze miasta reprezentował wiceprezydent Krzysztof Łoziński, prezes RFG Agnieszkę Celińską – mecenas Marcin Kuboń, a „Amicus” prezes Renata Materka i powołany przez Zarząd RFG nowy wiceprezes Paweł Kopania. Podczas spotkania prezes Renata Materka zadeklarowała wycofanie się ze sprzedaży przychodni. Marcin Kuboń nie wniósł podobnego oświadczenia. Stwierdził jedynie, że kwestia prywatyzacji przychodni leży po stronie Zarządu „Amicusa” i od tego czy podejmie on działania naprawcze likwidujące zadłużenia przychodni.
15 września do Ministerstwa Skarbu wybrała się delegacja CM „Amicus” z prezes Renatą Materką i przewodniczącym związku zawodowego „Solidarność” Tomaszem Ziółkowskim na czele. Rozmowy toczyły się w obecności wiceministra skarbu Wojciecha Chmielewskiego, któremu podlega RFG. – Przedstawiliśmy ministrowi nasze główne postulaty: powrót do jednoosobowego zarządu spółki, czyli usunięcie narzuconego z Warszawy Pawła Kopanii, sprzedaż CM „Amicus” z prawem pierwokupu przez spółkę pracowniczą oraz wydanie zgody na rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych CM „Amicusa”. Na ten moment minister odstąpił od sprzedaży. Zarząd „Amicusa” ma przygotować plan naprawczy. Przedstawimy go ministrowi za dwa tygodnie – mówi Ziółkowski.
Czy dojdzie do porozumienia? Związkowcy i pracownicy jako bezwzględny warunek stawiają odwołanie wiceprezesa Kopanii, z kolei prezes Celińska – jak powiedział „GCz” Ziółkowski – czeka na przerwanie akcji protestacyjnej. Ziółkowski stwierdził jednak, że tego obiecać nie mogą. – Nas interesuje efekt finalny, czyli sprzedaż spółki pracownikom – podkreśla.
Pracownicy są zdeterminowani i zapowiadają dalszą walkę o swoje prawa. – Chcemy kupić przychodnię za cenę rynkową, zgodnie z prawem, które mówi, że spółki pracownicze mają pierwszeństwo pierwokupu bez przetargu. Wzięliśmy kredyty i czekamy na wskazanie ceny. Ten budynek budowali nasi rodzice, a huta przez lata utrzymywała obiekt. Wielu pracowników przepracowało tu kilkadziesiąt lat. RFG w ogóle nie inwestuje w przychodnię, wszelkie remonty przeprowadzamy z wygospodarowanych pieniędzy – dodaje Lidia Łojko. Inaczej widzi to Zarząd RFG. W oficjalnym oświadczeniu podaje, że „Zarząd RFG od lat nadzoruje i wspiera działania spółki „Amicus”, między innymi poprzez wniesienie aportem budynku stanowiącego siedzibę spółki „Amicus” oraz udzielanie preferencyjnych pożyczek min. Na zakupy inwestycyjne.”
17 września o godz. 13 przed biurem poselskim wiceminister finansów Izabeli Leszczyny, przy ul. Targowej 1 w Częstochowie, pracownicy i związkowcy zapowiadają pikietę. – Poseł Leszczyna ma duży wpływ na to, co dzieje się w z CM „Amicusem”. Musi podjąć działania – twierdzą związkowcy.

UG