Sanktuarium Matki Boskiej Mrzygłodzkiej


Od parafii do parafii w byłym województwie (109)

Z początkiem XV wieku Mrzygłód był już na pewno miastem, które wraz z przyległymi wioskami stanowiło dziedzictwo Jana Pileckiego herbu Leliwa, stryja Elżbiety z Pileckich I voto Granowskiej, II voto Jagiełłowej, czyli trzeciej żony monarchy Władysława Jagiełły (koronowanej w 1417 r.). Wcześniej, bo już w 1373 r., wymienia się jednak istnienie w Mrzygłodzie parafii. Na miejscu opisanego w końcu XVI w. modrzewiowego kościoła powstaje w 1653 r. obecna świątynia. Jej fundatorem był dziedzic z pobliskich Włodowic, kasztelan krakowski Stanisław Warszycki, który stawia też obok szpital dla ubogich, utrzymujący się z dobroczynności. Kamienna, barokowo-renesansowa świątynia posiadała początkowo obraz Matki Boskiej Różańcowej przywieziony z Krakowa, który przyczynił się do powstania tutaj już w 1644 r. Arcybractwa Różańca Świętego, które uważane jest w Regionie za kolebkę tego stowarzyszenia. Pod koniec XVIII w. obraz ten uległ zniszczeniu i na krótko został zamieniony innym, bowiem już w 1804 r. umieszczono w ołtarzu trzeci wizerunek Madonny. Namalowany na płótnie o rozmiarach 110×75 przez artystę Ciszewskiego, przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem. Na postacie te nałożono srebrne sukienki oraz korony pochodzące z pierwszego obrazu i z czasem powstaje kult Matki Boskiej Mrzygłodzkiej. Wiek XIX przynosi miejscowości wiele nieszczęść, jak odebranie praw miejskich (po Powstaniu Styczniowym), czy wielkie pożary, w tym kościoła. Obraz nie uległ jednak zniszczeniu i w niezmienionym kształcie dotrwał do dzisiaj, zasłaniany automatyczną kurtyną (na zdjęciu). Z początkiem XX wieku rozwija się adoracja mrzygłodzkiego obrazu poprzez procesje, msze wotywne, śpiewanie godzinek i odmawianie różańca. W 1986 r. metropolita częstochowski odnawia kult Matki Boskiej Mrzygłodzkiej, a w ogrodzie plebańskim (na prawo od kościoła) rozpoczyna się budowa Kalwarii Mrzygłodzkiej. Na specjalnie usypanych „wzgórzach jurajskich” ustawiono wykonane z brązu stacje Drogi Krzyżowej – dzieło artysty rzeźbiarz z Wrocławia Tadeusza Tellera. W dniu 24. października 1994 Jan Paweł II wydał specjalne zarządzenie papieskie (bulla) zezwalające na koronację obrazu mrzygłodzkiego koronami papieskimi. Uroczystość ta odbyła się w dn. 25. sierpnia 1996, przy udziale 34 biskupów i 5 kardynałów oraz tysięcy pielgrzymów. Wcześniej przeprowadzono gruntowną renowację zabytkowej świątyni (na zdjęciu). Po prawej stronie rynku w Mrzygłodzie mamy pomnik przedstawiający sylwetki dwóch Powstańców Styczniowych stojących na wysokim cokole (na zdjęciu). Powstał w setną rocznicę wybuchu powstania na dawnej mogile uczestników walki wyzwoleńczej z rosyjskim zaborcą, jaka się rozegrała tutaj w dniu 28. lutego 1863 r. Na północno- wschodnim krańcu miejscowości (w narożniku ulic Nadrzecznej i Traugutta)) znajduje się dobrze zachowana, przydrożna mogiła Powstańców Styczniowych.
Tekst i zdjęcie –

Andrzej Siwiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code