- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Remonty dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zakończył prace drogowe przy niektórych odcinkach dróg, w tym przy al. Bohaterów Monte Cassino (odcinek od okolic skrzyżowania z ul. Słowackiego do okolic skrzyżowania z ul. Goszczyńskiego) i ul. Piastowskiej.

 

Nadal trwają prace remontu nawierzchni przy ul. Wilsona (na odcinku od ul. Garibaldiego do alei Najświętszej Maryi Panny). Wykonana jest także inwestycja w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” na kilkunastu drogach lokalnych w różnych częściach miasta. Realizacja za łączną kwotę ponad 2,1 mln zł była możliwa dzięki środkom budżetowym pochodzącym z oszczędności po przetargach innych zadań drogowych.

 

Poniżej zakres prac dwóch odebranych do użytku inwestycji oraz stan zaawansowania pozostałych drogowych zadań lokalnych ujętych w tym zestawieniu.

 

– wymiana nawierzchni jezdni i wzmocnienie warstwy wiążącej na odcinku ok. 300 m (4707 m2)

– regulacja urządzeń w pasie drogowych z wymianą włazów i wpustów

– odtworzenie oznakowania poziomego

– kwota umowna zadania to ok. 227 tys. zł

 

– wybudowanych zostało 8 ogólnodostępnych miejsc parkingowych + 1 dla osoby niepełnosprawnej oraz 3 miejsca postojowe dedykowane TAXI, wybudowany fragment chodnika dla dojścia do tych miejsc

– wymiana nawierzchni i wymiana krawężnika na odcinku budowy tj. ok. 75 m.

– regulacja urządzeń w pasie drogowym z wymianą włazów i wpustów.

– kwota umowna ok. 160 tys. zł.

Pełne zestawienie pakietu drogowych remontów lokalnych zleconych na przełomie roku.

 

fot. ul. Piastowska