REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A. – DLA ROZWOJU SUBREGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO


Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa z siedzibą w Częstochowie. Spółka posiada w swojej ofercie ok. 64 ha gruntów, w tym nieruchomości niezabudowane, zabudowane oraz obiekty turystyczne, położone na terenie województwa śląskiego. W ramach wspomnianej oferty RFG S.A. dysponuje ponad 14 ha dobrze skomunikowanych i w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Proponowane lokalizacje gwarantują znakomite warunki do realizacji inwestycji, zarówno o charakterze produkcyjnym jak i logistycznym.

Nie tylko tereny inwestycyjne

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa z siedzibą w Częstochowie. Spółka posiada w swojej ofercie ok. 64 ha gruntów, w tym nieruchomości niezabudowane, zabudowane oraz obiekty turystyczne, położone na terenie województwa śląskiego. W ramach wspomnianej oferty RFG S.A. dysponuje ponad 14 ha dobrze skomunikowanych i w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Częstochowie. Proponowane lokalizacje gwarantują znakomite warunki do realizacji inwestycji, zarówno o charakterze produkcyjnym jak i logistycznym.
Spółka zapewnia inwestorom kompleksowe usługi doradcze – od przygotowania oferty, poprzez pomoc prawną, wsparcie w procedurach administracyjnych, budowę obiektów przemysłowych, magazynowych i biurowych pod najem, inwestycje build-to-suit (BTS), aż po finansowanie inwestycji – pożyczki dla firm oraz analizę możliwości pozyskania środków unijnych na realizację planowanych przedsięwzięć.

Co łączy Mielec z Częstochową?

Od dnia 1 sierpnia 2015 roku, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. realizuje obsługę Podstrefy Częstochowa, wchodzącej w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC, obejmującej obszar dawnych terenów należących do Huty „Częstochowa” S.A., w rejonie ulic Korfantego i Koksowej, o łącznej powierzchni ponad 25 ha. Obszar w większości jest już uzbrojony i posiada infrastrukturę komunikacyjną. Włączenie do SSE EURO – PARK MIELEC pohutniczych terenów uatrakcyjniło ofertę inwestycyjną Częstochowy i zwiększyło tym samym szansę na pozyskanie nowych inwestorów. Dotychczas w Podstrefie Częstochowa zainwestowały dwie firmy: X-KOM Sp. z o.o. i Retail Service Sp. z o.o. Kolejni zainteresowani inwestorzy są na etapie rozpoczęcia procedury uzyskania zezwolenia na działalność w SSE.

Współpraca terytorialna

Od czerwca 2015 r. RFG S.A. współpracuje z inną państwową spółką, Operatorem ARP Sp. z o.o., w zakresie prezentowania potencjalnym nabywcom nieruchomości położonych w Częstochowie, a należących do obu Spółek. Operator ARP Sp. z o.o. posiada w swoich zasobach w Częstochowie ok. 135 ha terenów inwestycyjnych, z czego 50 ha dobrze skomunikowanych i uzbrojonych.

Czy tylko banki przychodzą z pomocą?

Zdecydowana większość firm uznaje banki za jedyne źródło finansowania swojej działalności, co może być przyczyną niepowodzenia w biznesie, gdyż banki często odmawiają kredytu – wtedy z pomocą przychodzi fundusz pożyczkowy. W ostatnim czasie Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych inwestorów, uruchomił Fundusz Pożyczkowy, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju firm na terenie miasta Częstochowy i regionu. Utworzenie funduszu stanowi uzupełnienie oferty RFG S.A. (nieruchomości, finansowanie dłużne, inwestycje build-to-suit). Fundusz pożyczkowy, dedykowany przede wszystkim dla firm z sektora MŚP, umożliwia pozyskanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Głównym jego celem jest wspieranie przedsiębiorców, którzy prowadzą lub planują prowadzić inwestycje na terenie Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Częstochowy i okolic. Pożyczki mogą być udzielane wyłącznie na przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, a także działania podejmowane w celu wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz realizujące inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenia zatrudnienia.

Minimalna wysokość pożyczki 100 tys. zł

Maksymalna wysokość pożyczki 5 mln zł

Pożyczka może być udzielana na okres do 5 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Wymagany wkład własny na poziomie min. 10 %. Pożyczki oprocentowane są według stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej ustalonej w oparciu o zasady określone w Obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej.
W chwili obecnej RFG S.A. jest na etapie nawiązywania współpracy z instytucjami bankowymi, Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.

Inwestycje w przyszłość

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje możliwość realizacji inwestycji polegających na budowie nowoczesnych obiektów przemysłowych, magazynowych i biurowych w systemie build-to-suit (BTS) – projektowane i budowane na potrzeby dedykowanego odbiorcy zarówno pod wynajem jak i w celu sprzedaży inwestycji klientowi. Niekwestionowanymi zaletami projektów BTS jest wybór dogodnej lokalizacji, formy inwestycji oraz współpraca z dedykowanym zespołem wykonawczym, co pozwala na oszczędność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, gwarantując tym samym rozwiązania dopasowane do specyfiki branży inwestora.
Spółka zamierza również wziąć udział w planowanym rządowym projekcie „Mieszkanie plus”, który ma na celu wprowadzenie na rynek tanich mieszkań na wynajem, mających powstać na gruntach należących do Skarbu Państwa. Propozycja wynajmu mieszkań na preferencyjnych warunkach cenowych umożliwiłaby, szczególnie młodym ludziom, zamieszkanie „na swoim” bez konieczności zadłużania się na wiele lat.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code