- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Punkt kancelaryjny w magistracie

W poniedziałek 30 marca 2020 roku w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona zostanie uruchomiony punkt kancelaryjny. Będzie umożliwiał mieszkańcom załatwienie spraw poprzez korespondencję papierową.

 

Punkt kancelaryjny będzie czynny w godzinach 9.00-14.00.

Wszystkie osoby mające pilne sprawy urzędowe będące w toku proszone są – tak jak do tej pory – o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę. Szczegółowe informacje dot. składania korespondencji dostępne są również w Poradniku Interesanta na stronie www.czestochowa.pl

Uwaga – punkt nie będzie przyjmował wniosków o wydanie dowodu osobistego bądź dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy oraz rejestracją pojazdów. W tym zakresie prawidłowo wypełnione wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl

Oferty przetargowe można składać nadal za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście – w siedzibie zamawiającego, czyli Yrzędzie Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.

W celu złożenia oferty należy powiadomić portiera za pomocą dzwonka. W przypadku problemów ze złożeniem oferty UM podaje pomocniczo numer telefonu do Biura Obsługi Interesanta: 34 370 72 50 w celu bezpośredniego odebrania ofert przez pracownika Biura Obsługi Interesanta UM.

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, obecnie preferowane jest przekazywanie korespondencji do urzędu poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl, SEKAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podziel się: