Pracowite pielgrzymowanie przez życie


Wspomnienie
Józef Wypych (1931-2006)

Częstochowianie zawsze widywali Józefa Wypycha na różnych uroczystościach religijnych i patriotycznych. Z nieodłącznym aparatem fotograficznym przez dziesiątki lat dokumentował wydarzenia. Do samej śmierci był czynnym dziennikarzem, publikującym swoje artykuły w „Gazecie Częstochowskiej” i w „Niedzieli”. Zmarł na posterunku, w drodze z zebrania działkowców do domu. Działka, obok dziennikarstwa i działalności społecznej, były jego pasjami. Cierpiało na tym trochę życie rodzinne, bo mało czasu mu pozostawało na bycie z żoną, dziećmi i wnuczętami. 23. czerwca 2006 roku miał z żoną świętować 50-lecie małżeństwa. Zamówili już nawet Mszę świętą na tę okazję. Zmieniała się jednak intencja. Będzie to bowiem Msza święta za zmarłego Józefa. Pogrzebowa Msza święta, odprawiona w katedrze częstochowskiej 2. maja przez księdza infułata Ireneusza Skubisia – redaktora naczelnego „Niedzieli”, zgromadziła kilkaset osób – członków rodziny, przyjaciół i znajomych. Za spokój duszy śp. Józefa Wypycha zamówili około 30 Mszy świętych. Pochowany został na cmentarzu Kule.
***
Józef Wypych urodził się 20. lutego 1931 roku w Złotnikach, na ziemi kieleckiej w rodzinie, w rodzinie chłopskiej. Rodzice, Stanisława i Jan, w 1927 roku stali się właścicielami 3-hektarowego gospodarstwa, otrzymanego w ramach przeprowadzanej wówczas reformy rolnej. Miał czworo braci i dwie siostry. W 1938 roku zaczął naukę w szkole powszechnej. Na przełomie 1944 i 1945 roku, jako 13-letni chłopiec, zabrany został przez Niemców do kopania okopów. W 1948 roku kończy naukę w siedmioklasowej szkole podstawowej, w rodzinnych Złotnikach. Do liceum uczęszczał w latach 1948-52 w Ziębicach na ziemiach odzyskanych. Po maturze, w latach 1952-54, studiował filozofię katolicką w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. W listopadzie 1954 roku przeniósł się do Częstochowy i podjął pierwszą pracę zawodową, w Powiatowej Radzie Narodowej w charakterze referenta Państwowego Funduszu Ziemi. W czasie pracy w PFZ nawiązał współpracę z oddziałem „Słowa Powszechnego” w Częstochowie. W 1956 roku podejmuje pracę w charakterze kolportera, a w 1961 roku, po powołaniu Powiatowego Oddziału Stowarzyszenia PAX w Częstochowie, zostaje również działaczem Stowarzyszenia PAX. Równolegle rozwija działalność gospodarczą, współpracując z pismami Stowarzyszenia PAX („Słowem Powszechnym”, „Zorzą”, „Katolikiem”, „WTK” i „Kierunkami”). Pod koniec lat 70-ych pomaga coraz liczniejszym oddziałom Stowarzyszenia PAX pielgrzymującym na Jasną Górę. W 1981 roku inicjuje powstanie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Stowarzyszenia PAX na Jasną Górę. W 1984 roku pielgrzymowanie Stowarzyszenia PAX na Jasną Górę zostaje powiązane z kolejnymi rocznicami śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Józef Wypych służy wiernie przybywającym pielgrzymom, dokumentując wiernie każdą wizytę na Jasnej Górze. Po latach, w 1996 roku, gdy Stowarzyszenie Civitas Christiana wyda książkę „Nasze Pielgrzymowanie”, dokumentacja fotograficzna Józefa Wypycha jest ważną częścią publikacji. Po przemianach politycznych 1989 roku, z inicjatywy Szymona Giżyńskiego obecnego posła, a ówczesnego redaktora naczelnego „Gazety Częstochowskiej” nawiązuje współpracę dziennikarską z „Gazetą Częstochowską”, współpracuje również z „Niedzielą”. Nawet przejście na emeryturę nie zmieniło charakteru i intensywności tej współpracy. Ostatni zestaw fotografii został wykonany podczas Konkursu Biblijnego organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w połowie kwietnia. Nie zdążył już wykonać odbitek. Do ostatnich dni życia działał też w Radzie Dzielnicy Stare Miasto i w Zarządzie Ogródków Działkowych.
***
Najbliższa rodzina Józefa Wypycha składa się z 17 osób. Doczekał się wnuczka i pięciu wnuczek. Wnuczka najstarszego syna Janusza zdążyła obdarować dziadka pierwszą prawnuczką. Przez ojców paulinów na 40-lecie ślubu obdarowany został w 1996 roku medalem Konfederacji Przyjaciół Jasnej Góry. Został tym samym jedenastym Konfederatem Przyjaciół Jasnej Góry. Mam nadzieję, że dokumentacja fotograficzna Józefa Wypycha, która jest bogatym źródłem wiedzy o życiu Częstochowy w ostatnich trzydziestu latach, wzbogaci zbiory Muzeum Regionalnego w Częstochowie.

Opracował:

MIECZYSŁAW MALIK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code