- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

PORAJ / Mecenasi kultury uhonorowani!

W sobotę 22 lutego br., Gmina Poraj i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego uhonorowali Mecenasów Kultury. Doroczna, uroczysta „Gala Mecenasa Kultury 2019” to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych Gminę Poraj, a także Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Tegoroczna uroczystość odbyła się w nowo wyremontowanej sali OSP w Żarkach Letnisku, a przebiegała pod hasłem „I love kultura”.

 

 

W skład tegorocznej Honorowej Kapituły, która spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach (Donator, Sponsor, Animator Kultury i Altruista) przyznała tytuły „Mecenas Kultury 2019”, weszli: wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak – Przewodnicząca Kapituły, radni Rady Powiatu: Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha, Barbara Caban – radna Rady Gminy Poraj, Sylwester Sawicki – przewodniczący Rady Gminy Poraj oraz Andrzej Kozłowski.

Kategoria DONATOR:

Nominowani w tej kategorii to instytucje i osoby publiczne, zaangażowane w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez GOK, a także fundujące nagrody laureatom konkursów i festiwali. W tym roku wśród nich znaleźli się:

W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2019” w kategorii Donator przyznała Stowarzyszeniu PPJ.

Nagrodę w postaci statuetki, która powstała w pracowni ceramicznej GOK Poraj oraz obrazu autorstwa Zofii Chwastek, instruktora ds. plastycznych i pamiątkowy dyplom, odebrał prezes Stowarzyszenia Jerzy Motłoch.

Kategoria SPONSOR:

Nominowani w tej kategorii to firmy, które w 2019 roku w największym stopniu wsparły finansowo i rzeczowo przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez GOK Poraj.

Oto nominowani:

Tegorocznym zwycięzcą w tej kategorii została firma U&R CALOR Sp.z o.o. Werdykt Honorowej Kapituły odczytała radna powiatowa Anna Socha-Korendo, która na ręce Marka Rajczyka – prezesa U&R CALOR, wręczyła nagrody, w tym obraz autorstwa Z. Chwastek.

Stało się już tradycją, rozpoczętą jeszcze w 2013 r., że podczas Balu przyznawany jest Złoty Tytuł „Mecenas Kultury”. Tytuł ten przyznaje Wójt Gminy Poraj i Dyrektor GOK. To wyjątkowe wyróżnienie należy do firm, które w ciągu wielu lat współpracy, nigdy nie odmówiły wsparcia dla lokalnej kultury i zawsze chętnie angażowały się w różnorakie przedsięwzięcia kulturalno-społeczne Gminy Poraj. Dotychczas tytuł ten otrzymały następujące firmy: Z.P.U. „CHEMEKS”, MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZKOWIE, „POLONTEX” S.A., SOKPOL Sp. z o.o., firma PRIMPOL Sp.J. W tym roku do grona Złotych Mecenasów Kultury dołączyło PRZEDSIĘBIORSTWO PIEKARNICZO-CUKIERNICZE BREL S.C. Grzegorz Froś – współwłaściciel firmy „BREL” odebrał z rąk K. Kaźmierczak – Wójt Gminy Poraj oraz S. Sawickiego Przewodniczącego Rady Gminy Poraj pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz obraz autorstwa Z. Chwastek.

Kategoria ANIMATOR KULTURY:

Nominowanymi w tej kategorii są osoby zaangażowane, kreatywnie wspierające działalność Gminnego Ośrodka Kultury Poraju, a także twórczo animujące projekty kulturalne związane z Gminą Poraj. Wśród nich w tym roku znaleźli się:

Wyniki w tej kategorii ogłosił Wicestarosta Myszkowski – Mariusz Morawiec, który wręczył również nagrodę – obraz autorstwa Z. Chwastek. Tytuł „Mecenas Kultury 2019” w kategorii Animator Kultury otrzymali Grażyna i Roman Krystowie.

Kategoria ALTRUISTA:

Nominowani w tej kategorii to osoby, które bezinteresownie pomagają przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Nominowani to:

Przewodniczący Rady Gminy Poraj – Sylwester Sawicki odczytał nazwiska zdobywczyń tytułu. W tym roku zaszczytne wyróżnienie otrzymały: Aneta Piotrowska i Agnieszka Lamch, które od grubo ponad dekady w finałową niedzielę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zliczają zebrane na szczytny cel pieniądze. Altruistkom wręczono obrazy autorstwa Z. Chwastek, statuetki i dyplomy.

 

Kategoria SPONSOR SPORTU:

Już od kilku lat tradycją Gali stało się honorowanie osób i firm wspierających lokalny sport. W tym roku tytuł „Sponsor Sportu 2019” otrzymała firma DACH-POL z Poraja. Nagrodę z rąk Wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak oraz Andrzeja Tkacza – Radnego Rady Gminy Poraj oraz byłego zawodnika i działacza społecznego LKS POLONII PORAJ – odebrał właściciel firmy DACH-POL Adam Musialik.

 

Tytuł „PROMOTOR GMINY PORAJ”:

Tytuł „Promotora Gminy Poraj” przyznawany jest instytucjom, zespołom, które na przestrzeni ubiegłego roku godnie reprezentowały i promowały naszą Gminę. W tym roku nagrodę otrzymał Zespół Muzyczny „Jurajski Oddział Bluesowy”. W imieniu członków zespołu pamiątkową statuetkę z rąk Wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak odebrał Bogdan Majchrzak,

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymali w tym roku zupełnie wyjątkowe – pamiątkowe dyplomy, które powstały w pracowni Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki”.

Gala Mecenasa Kultury to za każdym razem wspaniała okazja do podziękowań skierowanych do zaproszonych gości. „Dziękuję” tego wieczoru było słowem, które wielokrotnie padało z ust wójt K. Kaźmierczak oraz dyrektor GOK M. Ryziuk-Wilk. Dziękowano nie tylko za wsparcie finansowe i rzeczowe, ale również za aktywną obecność i pomoc przy realizacji wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez GOK Poraj w naszej Gminie. [- Za Państwa serce dla kultury, my ofiarowujemy Wam nasze – ceramiczne, niepowtarzalne i wyjątkowe, a każde z wielkim wyrazem wdzięczności za to, że jesteście z nami]- mówiła dyrektor GOK – M. Ryziuk-Wilk.

Podczas tego uroczystego wieczoru nie mogło zabraknąć podziękowań dla wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak i przewodniczącego Rady Gminy Poraj – S. Sawickiego, którym za przychylność i pomoc w realizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych w 2019 roku dyrektor GOK – M. Ryziuk-Wilk wręczyła pamiątkowe statuetki.

Oprawę artystyczną Gali zapewnili młodzi, utalentowani tancerze ze Szkoły Tańca Dobrowolscy z Częstochowy – Maja Szmigielska i Oskar Dobrowolski, którzy na parkiecie zaprezentowali dwa tańce – walc wiedeński i gorącą, zmysłową rumbę.

Jak co roku, Galę poprowadził Andrzej Kozłowski.

Podczas Gali odbyła się też licytacja, którą poprowadziła Wójt Gminy Poraj – K. Kaźmierczak. W tym roku „pod młotek” trafiły nietuzinkowe przedmioty. Pierwszym był obraz przedstawiający ikonę światowego filmu – Marilyn Monroe, autorstwa Z. Chwastek, a kolejnym – portret kobiety autorstwa Eweliny Kustra. Oprócz obrazów licytowano również Złotą Rybkę, która – miejmy nadzieję – spełni nie tylko trzy życzenia swoich nowych właścicieli. Zwycięzcami licytacji zostali: Ewa Masłoń, Andrzej Kaźmierczak i Arkadiusz Biały. W tym miejscu serdecznie dziękujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji.

Tegoroczna Gala Mecenasa Kultury nie mogłaby się odbyć bez wsparcia nieocenionych Darczyńców, którym gorąco dziękujemy.

Sponsorzy Strategiczni:

ZPU „CHEMEKS” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Cukiernicze „BREL” S.C.;

Sponsorzy Główni:

„SOKPOL” Sp. z o.o., DOM SENIORA ZAMMED II S.C., „JURAJSKA” Sp.z o.o., Biuro Podróży „DENAR TRAVEL”, Hurtownia Warzyw i Owoców „JAGOPOL”;

Sponsorzy Wspierający:

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „JARKO”, „JAJECZKO” Genowefa Landecka, OSM MYSZKÓW.

Partnerzy:

ADIEU BIŻUTERIA, FOTOGRAFIA Anna Paterek, Spółdzielnia Socjalna „CZARODZIEJKI”,

Szkoła Tańca Dobrowolscy, KORN EVENT.

 

Za wsparcie Gali od strony kulinarnej ogromne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Kół Gospodyń Wiejskich: „Kalina”, „Malwy” i „Natalinki”.

Serdeczne podziękowania dla OSP Żarki Letnisko za udostępnienie sali i za przychylność okazaną podczas organizacji przedsięwzięcia.

Specjalne podziękowania dla Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki” za projekt i wykonanie cudownych dyplomów dla wszystkich nominowanych.

Dzięki życzliwemu wsparciu mecenasów i merytorycznemu działaniu GOK udało się stworzyć w Gminie Poraj rodzinę ludzi wrażliwych na piękno i znaczenie kultury. Mimo różnych problemów, istota kultury pozostaje niezmienna. Dziękujemy sponsorom za to, że po raz kolejny uwierzyli, że warto z współpracować z Gminą Poraj, za zaufanie, wspólne wzruszenia i piękne wspomnienia z całego 2019 roku. Mecenasom kultury – za zrozumienie dla potrzeb lokalnego społeczeństwa w obszarze kultury. Słowa uznania za zrozumienie dla ambicji łączenia w codziennej działalności wartości artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych z niezbędnymi w obecnych czasach potrzebami finansowymi, za wsparcie oddolnych inicjatyw oraz częstokroć osobiste zaangażowanie. Dziękując za wsparcie, dziękujemy za wszelkie inspiracje do dalszych poszukiwań oraz dialogu w duchu szacunku i miłości dla kultury” – podsumowuje Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.