Pielgrzymka Zakonu Rycerzy Jana Pawła II


13 czerwca 2020 roku miała miejsce pielgrzymka Zakonu Rycerzy Jana Pawła II na Jasną Górę. To katolickie stowarzyszenie publiczne wiernych, zrzeszające mężczyzn, będące podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła II.W Częstochowie mamy dwóch członków Zakonu. To Ryszard Kręblewski i Bogdan Mroczek.

 

 

Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011. Reguła została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 roku przez arcybiskupa Henryka Hosera. Zgromadzenie ma za zadanie formację katolickich mężczyzn na wzór życia Jana Pawła. Zgromadzeniu przewodzi Generał Zakonu Krzysztof Wasowski.

Członkiem wspólnoty może być każdy pełnoletni mężczyzna katolik, zobowiązujący się przestrzegać reguły. Wystąpienie z prośbą o przyjęcie w poczet członków jest skuteczne jedynie wówczas, gdy aplikujący zostanie polecony – jedyną drogą dostania się do zgromadzenia jest zaproszenie przez innego rycerza. Następnie rozpoczyna się co najmniej sześciomiesięczny okres próbny, po którym następuje głosowanie nad przyjęciem kandydata. Po przyjęciu następuje ślubowanie. Są cztery stopnie rycerskie: Wiara (Fides), Miłosierdzie (Misericordia), Solidarność (Solidarietatis), Patriotyzm (Patriae Caritas). Wszyscy rycerze są zobowiązani do aktów miłosierdzia.

Strojem ceremonialnym jest czarna mantulla z żółtym obszyciem i herbem zakonu znajdującym się na piersi i plecach. Najmniejszą jednostką organizacyjną zgromadzenia jest Chorągiew, która działa na terenie parafii. Do utworzenia Chorągwi potrzebnych jest sześciu braci oraz zgoda proboszcza danej parafii, który po jej utworzeniu staje się kapelanem wspólnoty. Dowódcą Chorągwi jest Wielki Rycerz, który jest jednym z trzech oficerów (oprócz niego Kanclerz i Skarbnik) wybieranych na roczną kadencję.

29 marca 2012 roku w oświadczeniu zakon sprzeciwił się dyskryminacji katolików oraz stanął w obronie polskiego duchowieństwa]. W lipcu 2013 roku w sporze biskupa Hosera z księdzem Wojciechem Lemański stanął po stronie biskupa, oskarżając media o ataki na osobę Henryka Hosera. W 2014 roku członkowie stowarzyszenia współorganizowali Marsz Świętości Życia.

 

Źródło: Wikipedia

Na zdjęciu częstochowscy Rycerze Zakonu: Bogdan Mroczek i Ryszard Kręblewski z wiceprezesem Katolickiego Stowarzyszenia Sportowców RP Pawłem Wiśniewskim. 13 czerwca swoją pielgrzymkę maiło także Stowarzyszenie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code