- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Pamięć i cześć Bohaterom II wojny światowej

1 września to czas oddawania hołdu poległym w obronie ojczyzny przez niemieckim agresorem i najeźdźcą. W tym dniu wszyscy czcimy pamięć polskich żołnierzy oraz ludności cywilnej dotkniętej brutalnym atakiem Niemców.

Przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej przy pomniku pamięci żołnierzom poległym w walkach w Kruszynie senator Ryszard Majer oddał hołd jej ofiarom i bohaterom: żołnierzom, ludności cywilnej, wszystkim, którzy polegli i walczyli w imię wolności Ojczyzny.Towarzyszyli mu radna częstochowska Dorota Majer i kierownik WUP w Częstochowie Robert Kępa.

Gmina Kruszyna, jak wiele innych miejscowości w regionie częstochowskim, została dotknięta niemiecką agresją. W dniu 4 września 1939 roku żołnierze niemieccy zamordowali w Babach, Jackowie, Kruszynie i Widzowie 63 osoby. Cześć i chwała poległym!