- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Nowe kierunki na Uniwersytecie

Władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie podczas konferencji prasowej przedstawiły informacje o nowo uruchomionych kierunkach studiów.

– Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał na uruchomienie trzech nowych kierunków: ekonomii (studia I stopnia), kosmetologii (studia II stopnia), turystyki i rekreacji (studia II stopnia). W ubiegłym tygodniu Uczelnia uruchomiła dodatkowo trzy nowe kierunki studiów: pedagogikę międzykulturową z mediacją (studia I stopnia), pedagogikę specjalną (studia jednolite magisterskie) i pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (studia jednolite magisterskie) – mówi rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.
Aktualnie Uczelnia proponuje ponad 40 kierunków studiów dziennych i zaocznych oraz ponad 100 specjalności. Od 22 lipca 2019 roku do 18 września 2019 roku Uczelnia uruchamia dodatkową rekrutację. Pierwsza, jak podkreśla rektor Anna Wypych-Gawrońska, wskazuje na zwiększone zainteresowanie Uniwersytetem. – Na naszą uczelnię zalogowało się o 10 procent osób więcej niż w roku uprzednim. W pierwszym etapie rekrutacji zapisały się 2384 osoby, w ubiegłym roku było to 2170. Oczywiście patrzymy na ten wzrost z pokorą, bo faktyczny wynik będzie widoczny po policzeniu złożonych dokumentów. Zainteresowaniem cieszą się nowe kierunki, co potwierdza, że nasze propozycje edukacyjne są trafione w potrzeby rynku. Popularne są kierunki medyczne – fizjoterapia, kosmetologia, ale także prawo oraz turystyka i rekreacja. Warto dodać, że oferta studiów dualnych znalazła pozytywny oddźwięk. Na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały mamy już komplet zgłoszeń. Nieco mniej osób zalogowało się na kierunek język niemiecki w obrocie gospodarczym, ale liczymy, że w drugim naborze liczba studentów dopełni się , To bardzo ciekawa formuła edukacji, połączona z płatnymi stażami – wyjaśnia rektor Anna Wypych-Gawrońska.
Podczas konferencji, gdzie rektor prof. dr hab. Annie Wypych-Gawrońskiej towarzyszyli: prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr. hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD, dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD, odpowiedzialny za przygotowanie funkcjonowania Wydziału Nauk Społecznych; prof. dr hab. Wiesław Pilis, pracownik Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, odpowiedzialny za przygotowanie funkcjonowania Wydziału Nauk o Zdrowiu, dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania dr Ewelina Żelasko-Makowska, odpowiedzialna za przygotowanie funkcjonowania Wydziału Prawa i Ekonomii; dr Magdalena Myga-Nowak, pracownik Instytutu Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, odpowiedzialna za przygotowanie funkcjonowania dydaktyki w tworzonym Wydziale Nauk o Zdrowiu w zakresie kierunku „kosmetologia”, potwierdzono, że trwają intensywne przygotowania kierunku lekarskiego. – Zapadła już uchwała Senatu w sprawie utworzenia kierunku i wniosek jest już gotowy. Jednak droga legislacyjna jest długa i stopniowo ja pokonujemy. Z sukcesem pozyskujemy też kadrę specjalistów, którzy pochodzą z innych ośrodków i miast. Mamy nadzieję, że ten kierunek lekarski uda się nam uruchomić w 2020 roku stwierdził prof. dr hab. Wiesław Pilis. Kierownictwo uczelni potwierdza również, że trwają usilne prace nad utworzeniem kierunku filmowego.

URSZULA GIŻYŃSKA